ยังไม่หมดฝน 7 วันข้างหน้า ตกหนักทั่วประเทศ

กรมอุตุนิยมวิทย า  พย ากรณ์อากาศ 7 วันข้างหน้า (25-31 ตุลาคม 2564)

ระบุว่า ช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนที่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้จะมีกำลังอ่อนลง ในขณะที่ลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนบางพื้นที่

ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 บริเวณความกดอากาศสูงจากประเทศจีนระลอกใหม่จะแ ผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ประกอบกับในช่วงวันที่ 27-29 ตุลาคม 2564 หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างและเคลื่อนเข้าปกคลุมประเทศกัมพูช า

ส่งผลทำให้ประเทศไทยตอนบนมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มมากขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือตอนล่าง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนล่าง ภาคตะวันออก รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

สำหรับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงเหนือยังคงพัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทย ตลอดช่วง ทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกต่อเนื่องและมีฝนตกหนักบางแห่ง

ทั้งนี้ หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้น และคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนล่างในช่วงวันที่ 27-28 ตุลาคม 2564


ข้อควรระวัง ช่วงวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักที่จะเกิดขึ้น ส่วนประชาชนบริเวณพื้นที่เ สี่ยงภั ยในภาคใต้ควรระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลาก

ภาคเหนือ ช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-24 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส


ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 10-30% ของพื้นที่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-34 องศาเซลเซียส ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 30-40% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 19-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 27-32 องศาเซลเซียส

ภาคกลาง ช่วงวันที่ 25-27 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 28-31 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 20-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ภาคตะวันออก ช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ กับมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียส ทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันออก) ฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ ตลอดช่วง และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) ช่วงวันที่ 25-28 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 60-70% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ในช่วงวันที่ 29-31 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง ทะเลมีคลื่นสูงต่ำกว่า 1 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูง 1-2 เมตร อุณหภูมิต่ำสุด 19-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 28-33 องศาเซลเซียส

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ช่วงวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 10-20% ของพื้นที่ ส่วนในช่วงวันที่ 27-31 ตุลาคม 2564 มีฝนฟ้าคะนอง 40-60% ของพื้นที่ และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-34 องศาเซลเซียส