จังหวัดนำร่อง ปลูกกระท่อม บนเกาะกลางถนน

วันที่ 6 พฤศจิกายน ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ อ.คลองท่อม ต่างฮือฮา หลังจากที่ได้มีการนำต้นกระท่อมมาปลูก จำนวน 40 ต้น บริเวณเกาะกลางถนน สายเพชรเกษม ตั้งแต่หน้าที่ทำการเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ และหน้าสถานีตำรวจภูธร คลองท่อม ตลอดแนว ระยะทางกว่า 100 เมตร


นายพิริยะ ศรีสุขสมวงศ์ นายกเ ทศมนตรี ตำบลคลองท่อมใต้ กล่าวว่า การที่ เ ทศบาลนำต้นกระท่อมมาปลูกบนเกาะกลางถนนในครั้งนี้ เนื่องจากทางเทศบาลได้รับการถ่ายโอนเกาะกลางและถนนจากแขวงทางหลวงกระบี่มาเรียบร้อยแล้ว และพืชกระท่อมก็ได้ปลดออกจากบัญชีย าเสพติดแล้วด้วย

ประกอบกับพืชกระท่อมนั้นมีประโยชน์มากมายในการรักษ าโ รค เช่น โ รคเบาหวาน โดยในรอบนี้ปลูกทั้งหมด 40 ต้น และ ในอนาคตก็จะขย ายพันธุ์ไปปลูกยังสวนสาธารณะของเ ทศบาลด้วย ซึ่งในอนาคตเมื่อต้นใหญ่ขึ้น ประชาชนสามารถมาเก็บใบไปรับประทานได้

อย่างไรก็ตาม เ ทศบาลคลองท่อม ปลูกกระท่อม บนเกาะกลางถนน นำร่องเตรียมปลูกสวนสาธารณะ