“สาธิต” เปิดใจ อย่าใช้การเมืองนำการแพทย์

แม้นายกรัฐมนตรีจะยืนยันว่า ไม่มีปัญหากับพรรคร่วมรัฐบาล แต่ท่าทีของนายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข
ตั้งแต่เมื่อวานนี้ จนถึง วันนี้ สะท้อนถึงความไม่พอใจการปรับเปลี่ยนนโยบายของรัฐบาล บางช่วง นายสาธิต ซัด แรงว่า นายกรัฐมนตรี ไม่ควรสื่อสารกลับไปกลับมา และ ไม่ควรใช้การเมืองนำการแพทย์

การให้สัมภาษณ์พิเศษ เปิดใจ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข พูดถึงการทำงานระหว่าง ศบค. กับ กระทรวงสาธาณสุข ยอมรับว่า มีความคิดเห็นต่างกันบ้าง แต่เวลาที่สื่อสารกับประชาชน นายสาธิต ย้ำว่าไม่ควรกลับไปกลับมา เพราะ จะทำให้ประชาชนสันสน และ กลายเป็นความไม่มั่นใจ

นายสาธิต เน้นย้ำหลายครั้ง “ขอให้ผู้มีอำนาจสูงสุด อย่าใช้การเมืองนำการแพทย์ เพราะการแก้ไขปัญหาที่เป็นวิกฤติอยู่แล้ว จะหนักขึ้นไปอีก”

 

ส่วนการทำงานร่วมกันของศบค.และกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ นายสาธิต บอกว่า กระทรวงสาธาณสุขเป็นผู้เสนอความเห็น และ แนวทางต่างๆ ให้ ศบค. ส่วนการตัดสินใจทั้งหมดขึ้นอยู่กับ ศบค. ในกรณีนี้ รวมถึงการจั ดสร รวั คซี น ที่มีความสั บส นวุ่ นว ายอยู่ด้วย

ถึงแม้ตอนนี้จะไม่มีอำน าจในการตัดสินใจกระจ ายวั คซี น แต่นายสาธิต  ว่า หากได้วั คซี นล็ อตใหม่มา นายกรัฐมนตรี ควรแยกเก็บวั คซี นไว้ส่วนหนึ่ง เช่นหากวั คซี นมา 10 ล้านโดส ควรแยกไว้ 1-2 ล้านโดส เพื่อนำไปฉีดให้พื้นที่ร ะบ า ดหนัก หรือ พื้นที่เศรษ ฐกิ จ ส่วนที่เหลือ จัดสรรให้แต่ละจังหวัดตามจำนวนประชากรต่อจำนวนวั คซี น โดย มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดบริหารจัดการ เพื่อสดข้อครหาเรื่องการจัดสร รไม่เป็นธรรม รวมถึงมองว่า ควรให้ประชาชนในต่างจังหวัดลงทะเบียนฉี ดวั คซี นผ่านแอ ปพ ลิเคชั นหม อพร้อ มเหมือนเดิม เพราะ ตอนนี้ประชาชนคุ้นชินระบบแล้ว

สำหรับข้อเสนอนี้ นายสาธิตบอกว่า จะนำไปเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ และ พล.อ.ณัฐพล นาคพาณิชย์ เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งช าติ หรือ สมช. ฐานะประธานผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการศูนย์บริหารสถานการณ์การ แ พร่ ร ะบ าดโ ควิ ด-19 พิจารณา แต่การตัดสินใจสุดท้ายขึ้นอยู่กับ2 คนนี้ จะได้รับการยอมรับหรือไม่ ไม่ทราบ แต่มองว่าความรู้สึกของประชาชนที่มีต่อการจัด สร รวั คซี น ตอนนี้ อยู่ในลักษณะไม่ไว้ใจกัน วุ่ นว าย สั บสน