สุดอาลัย แม่ชีศันสนีย์ เสียชีวิตแล้ว

จากที่ท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ป่ว ยเป็นโ รคมะ เร็ งกระเพาะอาหาร และ เข้ารับการรักษ าตั้งแต่ พ.ศ. 2560

โดยมีอาการดีขึ้นในช่วงปีแรก และ ตรวจพบก้อนมะเ ร็ งอีกครั้งในกลางปี พ.ศ. 2563 และ เข้ารับการรักษ า

โดยคณะแพทย์อย่างเต็มความสามารถกระทั่งวันที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564 พบว่าอาการไม่ปกติ อ่อนเพลียมาก

คณะผู้ดูแลจึงพาท่านเข้ารับการรักษ าอีกครั้ง คณะแพทย์พบว่าก้อนมะเ ร็ งได้ขย ายขนาด และ ลุกลามอย่างมาก

 

ผู้ดูแลจึงตัดสินใจพา ท่านกลับมาพำนักที่เสถียรธ รรมสถานตามปณิธานของท่าน

ในวันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 และ คืนสู่ธ รรมชาติอย่างสงบ ในวันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 18.23 น

สิริอายุ 68 ปี 1 เดือน 7 วัน และ นับเป็น 41 พรรษาบนมรรคาแห่งการตื่น

เสถียรธ รรมสถาน และ คณะศิษย านุศิษย์ จึงขอประกาศ แจ้งข่าว การคืนสู่ธ รรมชาติของท่านแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต

ให้ได้ทราบโดยทั่วกัน ด้วยความอาลัยยิ่ง สำหรับกำหนดการอื่นๆ จะได้แจ้งให้ทราบในวันถัดไป