ผู้ค้าสลากฯ ไม่สนใจ สมัครเครือข่ายหวย 80

พ่อค้าแม่ค้าหวยย่านสี่แยกคอกวัวบางส่วน ไม่สนใจลงทะเบียน ชี้เงื่อนไขยุ่งยาก หลังสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ออกประกาศรับสมัครตัวแทนผู้ค้ารายเดิม ที่อยู่ในเขตกรุงเทพฯ และนนทบุรี

เพื่อเข้าร่วมเป็นเครือข่าย GLO Official Sellers จำหน่ายสลากฯ ใบละ 80 บาท เพื่อแก้ปัญหาขายลอตเตอรีเกินราคา ในพื้นที่กรุงเทพฯ และนนทบุรี รวม 51 จุด ทีมข่าวพีพีทีวีลงพื้นที่สำรวจจุดจำหน่ายลอตเตอรี ย่านสี่แยกคอกวัว

พ่อค้าแม่ค้าบางส่วนถึงกรณีกอ งสล ากฯ ออ กโครงก   ารนำร่องแก้ปั  ญห าห วยแ พง รับสมัครตัวแทนการขา ยอย่างเป็นทางการ พ่อค้าแม่ค้าบางส่วน เปิดเผยว่า ไม่รู้ข่าวมาก่อนว่ามีโครงการนี้ และคิดว่ามีเงื่อนไขที่ยุ่งยากในการสมัคร

นอกจากนั้นยังบอกอีกว่า ถึงแม้จะมีโควตา        พิเศ ษจูงใจเพิ่มจำนวนเล่ม และขายผ่านแอพพลิเคชันเป๋าตัง ก็คิดว่าไม่น่าสนใจที่อยากจะลงทะเบียน การขายแบบเดิมดีอยู่แล้ว รับเป็นเงินสดคุ้มกว่า

ในขณะที่เสี  ยงสะท้  อนจากประชาชนทั่วไป เปิดเผยว่าวิธีที่กอ งสล าก กำหนดราคาขายไม่เกิน 80 บาท ผ่านแ อปพลิเ คชันเป๋า ตัง เป็นวิธีที่ดีมาก และคิดว่าน่าจะทำได้ เนื่องจากที่ผ่านมาเป็นคนชอบซื้ อลอ ต เต อ รี

แต่มักจะเจอ  พ่ อค้าแ ม่ค้า ข ายราคาแ พง ถึง 100-140 บาทมาตลอด ไม่เคยพบราคาต่ำถึง 80 บาท ถ้าจะให้ซื้อผ่า  นแอปพลิเคชันก็เป็นเรื่องง่าย น่าจะลดปัญหาการขายเกินราคาของพ่อค้าแม่ค้าได้

ทั้งนี้กองส ลากฯ มีตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการคัดเลื อกเป็นเค รือข่าย GLO Official Sellers

จำนวน 51 ราย ประกอบด้วย พื้นที่กรุงเทพมหานคร จำนวน 46 ราย (46 เขต) และ จังหวัดนนทบุรี 5 ราย

(5 อำเภอ) สำหรับอีก 5 ราย (4 เขต 1 อำเภอ) ได้แก่ เขตคลองสามวา คันนายาว สะพานสูง ภาษีเจริญ และไทรน้อย ไม่มีผู้ได้รับคัดเลือก

เนื่ องจากไม่มีผู้สมัครผ่ านเก ณฑ์ ไม่เข้ารับกา รอบรม และขอส ละสิ ทธิ์หลังจากได้รับคัดเลื อก โดยจะเริ่มจำหน่ ายในงว ดแ ร ก วันที่ 1 ก.ค. 64 นี้