เปิดรับสมัคร “ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3”

รับสมัคร “ร้านค้าคนละครึ่ง เฟส 3”
เริ่ม 14 มิ.ย.64 เป็นต้นไป ตั้งแต่เวลา 06.00 – 22.00 น.
โดยร้านที่เข้าร่วมจะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

– เป็นกิจการประเภท ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ร้านค้าสินค้าทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ประกอบการรายย่อย

– ต้องไม่ได้จดทะเบียนในรูปแบบนิติบุคคล

– ไม่ได้เป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นธุรกิจแฟรนไชส์


สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.คนละครึ่ง.com ได้เลยด้วยตัวเอง
โดยมีขั้นตอนดังนี้

1.คลิกเข้าไปที่ “ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการสำหรับร้านค้า” กรอกข้อมูลต่างๆ เช่น ชื่อร้านค้า ประเภทกิจการ ชื่อผู้ติดต่อ เลขบัตรประจำตัวประชาชน

ที่อยู่ปัจจุบันที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์
และที่สำคัญคือ ต้องมีบัญชีธนาคารกรุงไทย เพื่อเชื่อมต่อกับแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน”
เพื่อรับเงินจากการใช้จ่ายของผู้มีสิทธิมาตรการคนละครึ่ง

2.รอรับ SMS แจ้งผลการลงทะเบียนสำเร็จ

3.ดาวน์โหลด ติดตั้ง และยืนยันตัวตนบนแอพพลิเคชั่น “ถุงเงิน” ที่เป็นแอพหลักในการรับเงิน

4.บริหารจัดการข้อมูลกิจการ และการชำระเงิน

5.เข้าใช้งานแอพพลิเคชั่นถุงเงิน กดปุ่มโครงการคนละครึ่ง ระบุยอดเงินและสร้าง QR Code เพื่อรับเงิน

6.นำ QR Code ให้ลูกค้าสแกน

7.เสร็จสิ้นการรับเงิน ร้านค้าจะได้รับเงินส้วนที่ได้รับจาก G-Wallet ในวันถัดไป และเงินจากสิทธิคนละครึ่งในวันทำการถัดไป

8.ร้านค้าได้รับเงนส่วน G-Wallet วันถัดไป และส่วนภาครัฐวันทำการถัดไป