ทนๅยตั้ม พร้อมงัดหลักฐๅน ประกันตัวลุงพล

เรียกได้ว่ากำลังร้อนระอุเลยทีเดียวสำหรับเรื่องราวนี้ ล่าสุด เมื่อเวลา 09.20 น. วันที่ 4 มิ.ย. ที่ ศา ลจังหวัดมุกดาหาร นายษิทรา เบี้ยบังเกิด ทน ายความส่วนตัวของนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล ได้ให้สัมภาษณ์ ก่อนที่จะเข้าไปดำเนินการยื่นเรื่องขอประกั นตัว นายษิทรา กล่าวว่า หลังจากนี้จะทำเรื่องขอยื่นประกั นตัวลุงพลทันที

โดยให้เหตุผลต่อศาล ว่า ลุงพล ไม่ได้มีพฤติกา รณ์หล บหนี มีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ไม่ทีพฤติการณ์ข่ มขู่

แต่หากศาลจะหยิบยกเรื่องที่ นางสาวิตรี วงศ์ศรีชา แม่น้องช มพู่ที่ทำเรื่องคัดค้านขอไม่ประกั น ตัว ก็พร้ อมที่จะเบิ กพย านขึ้นไต่สวน คือ ป้าแต๋น และยูทูบเบอร์ อย่ างน้อย 3 ปาก ในประเด็นที่ชี้ให้ศา ลเห็นว่า ลุงพ ลไม่เคยมีพฤติกา รณ์หลบหนีและมีที่อยู่เป็นหลักแหล่ง ทั้งนี้ ตนไม่อยากพูดว่ามั่นใจหรือไม่ อยากให้รอฟังคว ามชัดเจนพร้อมกัน

 

ส่วนที่มีกระแ สข่าวระบุว่า การให้สัมภา ษณ์ของตนเข้าข่ายยุ่งเหยิงกับพย านหลักฐา นนั้น ยืนยันว่า ไม่ใช่ความจริง ส่วนที่ตำรวจบอกว่ามีหลักฐา นเด็ดที่นำมาใช้ ก็ขอให้นำออกมา เพราะก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่ามีหลักฐา นเด็ ด แต่เปิดมาเป็น DNA พอตนแย้งไป ก็ยังไม่ได้คำตอบที่ชัดเจน

โดยวันนี้ศา ลจะใช้เวลาในการพิจารณาคำร้อง คาดว่าจะใช้เวลาทั้งวัน ว่าลุงพลจะได้ประกันตัวหรือไม่ ถ้าหากศา ลไม่ได้ประกั นตัวก็จะเดินหน้ายื่นอุทธรณ์ต่อ และทำเอกสารให้ละเอียดมากขึ้น แต่ถ้าหากก็ได้ปล่อยตัวชั่วคราว ลุงพลยินดีที่จะใส่กำไลอีเอ็ ม จึงขอความเมตตาต่อศา ลให้อิสรภาพลุงพ ลมาต่ อสู ้ข้างนอก

อย่างไรก็ตาม วันนี้ตนเตรียมทรั พย์เป็นเงินสด 5 แสนบาท และโฉ นดที่ดินของแฟนคลับ มูล ค่าเกือบ 2 ล้านบาท