ลอตแรกที่ผลิตในไทย 1.8 ล้านโดส

นายอนุทิน​ ชาญวีรกุล​ รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงส าธารณ สุ ข รับมอบ วั คซี นแอสตร้าเซนเนก้า จาก นายเจมส์​ ทีก​ ประธานบริษัท ​แอสตร้าเซนเนก้า (ประเทศไทย)​ จำกัด

จำนวน 1.8 ล้านโด สแรกซึ่งผลิตในประเทศไทย และจะทำการส่งมอบต่อให้กรมคว บคุ มโ ร ค เพื่อทยอยจัดส่ง วั ค ซี นโ ค วิ ด-19 นี้ ต่อไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ

ด้านนายอนุทิน กล่าวว่า การรับมอบวั คซี นแ อสต ร้าเซนเนก้าครั้งนี้เป็นไปตามแผน และจากนี้จะกระจ ายวัค ซีน แอ สตร้าเซนเนก้าไปทุกจังหวัด เพื่อฉี ดให้กับประชาชน  ยื นยั นประเทศไทยไม่ได้มีวั ค ซี นยี่ห้ อเดียว ที่ก ระทร วงส าธ าร ณสุข