เช็คราคา ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ล่าสุด

ราคาน้ำมันวันนี้  5 มิ.ย.

ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 27.95 บาท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 27.68 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 ราคาอยู่ที่ 25.09 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.09 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.86 บาท

สำหรับราคาน้ำมันในวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา

7:25 น. ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์


• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.95 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.68 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.44 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.99 บาท

 

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.09 บาท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.09 บาท

• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.84 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.86 บาท

หมายเหตุ: ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.