ตลาดนัดสวนจตุจักร ในวันที่กลายเป็นตลาดร้าง

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ระลอกใหม่ในเดือนเมษายน ส่งผลทำให้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก

โดยในแต่ละวันตัวเลขของผู้ติดเชื้อแตะหลักพันในทุกๆวัน เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตของประเทศไทย

ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจซบเซาร้านค้า กิจการ ห้างดังต่าง ไร้ผู้คนมาเดินจับจ่ายใช้สอย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

อีกทั้งต้องการเก็บเงินไว้ใช้ในสิ่งที่จำเป็น ซึ่งจากเหตุการณ์ดังกล่าวนี้ทำให้คนค้าขายหาเช้ากินค่ำไม่ค่อยมีรายได้เข้าครอบครัว

ขณะที่กิจการร้านค้าบางรายสู้ไม่ไหวต้องปิดตัวลงในที่สุด