เผยโฉม ‘หน้ากากปิดจมูก’ ลดเสี่ย ง CV 19 ระหว่า งกินข้าว

สำนักข่าวท้องถิ่นในสหรัฐฯ รายงานผลงานนวัตกรรมของ กุสตาโว เอคอสต้า นักภู มิคุ้ มกันวิทยาของเม็กซิโก ที่เป็น

‘หน้ากา กอนามัยปิดจมูก’ ซึ่งเขาอ้างว่า จะช่วยในการป้องกันการติด cv-19 ได้ โดยเฉพาะ เวลากินอาหาร เครื่องดื่ม หรือพูดคุยร่วมกับผู้อื่น


นักวิจัยรายนี้ มองว่า cv19 ติดกันได้ง่าย ผ่านหลายช่องทาง ไม่ว่าจะเป็น ตา จมูก และปาก และเป็นที่ทราบกันดีว่า เราจะต้องถอดหน้ากากอนามั ยออกเวลากินอาหาร หรือดื่มเครื่องดื่ม

แต่ถ้าหากเราสวมหน้ากา กปิดจมูก ในระหว่างที่เรากินอาหาร เราก็จะมีแนวป้องกันตัวเอง เพื่อลดการติ ด ผ่านระบ บทางเดินหา ยใจ จากผู้ที่เราร่วมโต๊ะได้

อย่างไรก็ตาม ตามคำแนะนำขององค์การอนามั ยโล ก ยังคงเน้นย้ำว่า การสวมหน้ากา กอนามั ย ที่ปิดทั้งปาก จมู ก ไปจนถึงคาง รวมไปถึงหมั่ นล้า งมือ

และการเว้  นระยะห่า งทางสังคม จะช่วยลดการติด  cv-19 เป็นอย่างดี