เตรียมความพร้อมก่อนเติม ราคาน้ำมัน 7 มิถุนายน 2564

ราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (7 มิ.ย.64) ตามข้อมูลจาก ปั๊มน้ำมันบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 27.95 บาท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 27.68 บาท

ด้านราคาดีเซลวันนี้ ดีเซล B10 จำหน่ายที่ราคา 25.09 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.09 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 32.86 บาท

สำหรับราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:24 น. ที่ผ่านมา

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 27.95 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 27.68 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 26.44 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 21.99 บาท

 

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.09 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.09 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 24.84 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 32.86 บาท

 

หมายเหตุ : ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.