เตรียมตัวรับมือ ฝนตกทุกภาค

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า มรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามัน ประเทศไทย และอ่าวไทย

ประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศลาวตอนบนและอ่าวตังเกี๋ยประเทศเวียดนาม

ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองกระจาย และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคยังคงเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคใต้ฝั่งตะวันตก

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวั งอันตรายจากฝนตกหนักในระยะนี้ไว้ด้วย

สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนเริ่มมีกำลังค่อนข้างแรง โดยทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตร บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 3 เมตร

ส่วนบริเวณอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ 2 เมตร

บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า 2 เมตร ขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยตอนบนควรเพิ่มความระมั ดระวั งในการเดินเรือ

เรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันงดออกจากฝั่งในระยะนี้

คาดการณ์ฝนตก

ภาคเหนือ ร้อยละ 60 ของพื้นที่

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ร้อยละ 70 ของพื้นที่

ภาคกลาง ร้อยละ 40 ของพื้นที่

ภาคตะวันออก ร้อยละ 60 ของพื้นที่

ภาคใต้ ร้อยละ 60 ของพื้นที่

กรุงเทพฯ และปริมณฑล ร้อยละ 30 ของพื้นที่