ทวด 101 ปี ฉี ด วัคซี นให้หลานๆดู

สุพรรณบุรี-บรรย ากาศการฉีดวัคซีนป้องกัน cv-19 วันแรก วานนี้ (7 มิ.ย.) ที่โรงพย าบาลเจ้าพระย ายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี

ได้รับการจัดสรรวัคซี น รวม 12,500 โดส ขณะที่มีผู้ประสงค์ฉีดวัคซี นลงทะเบียนผ่านหมอพร้อม จำนวนกว่า 12,300 ราย ทำให้มีวัคซี นเพียงพอ

นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี กล่าวว่า ขณะนี้ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ประสงค์ฉีดวัคซี นลงทะเบียนผ่านระบบต่างๆ จำนวนกว่า 390,000 คน

ขณะที่ตั้งเป้าฉีดวัคซี นให้แก่ประชาชนกว่า 5 แสนคน จากจำนวนประชากรกว่า 8 แสนคน

ทั้งนี้มีคุณยายทวดชื่อ นางพเยาว์ ด้วงประสิทธิ์ อายุ 101 ปี 6 เดือนกับอีก 20 วัน บ้านอยู่ในตลาดเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

นับเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดในประเทศไทย ที่เข้ารับการฉีดวัคซี นวานนี้ (7 มิ.ย.)

โดยลูกหลานได้ให้ ย ายทวด พเยาว์ นั่งรถวิลแชร์ ขึ้นมาที่ชั้น 3 เพื่อรับการฉีดวัคซี น เจ้าหน้าที่ซักถามประวัติ

พร้อมตรวจวัดความดัน ย ายทวดแข็งแรงมาก ความดันเป็นปกติ ไม่มีโรคประจำตั ว แถมอารมณ์ดีอีกต่างหาก

 

หลังฉีดวัคซี นเสร็จ ผู้สื่อข่าวได้ถาม ย ายทวดพเยาว์ ว่ารู้สึกอย่างไรบ้าง ย ายทวดบอกว่า ไม่กลัวหรอกวัคซี น แต่กลัว cv-19 มากกว่า

คำพูดของย ายทวดสร้างเสียงหัวเราะให้กับท่านรองผู้ว่าและผู้บริหาร และทีมแพทย์ที่ทำหน้าที่ฉีดวัคซี น

จากการสอบถามลูกหลานของย ายทวด พเยาว์ ทราบว่า ย ายทวดเป็นญาติกับ น้าแอ๊ด คาราบาว มีสุขภาพแข็งแรง ชอบทานอาหารประเภทปลา และแกงมัสสมั่น

เป็นคนตื่นเช้าโดยตื่นตี 4 มาทำกับข้าวให้ลูกหลาน ชอบทำขนมโบราณ ซักผ้าเอง ชอบเย็บปักถักร้อย สายตายังดีมาก

เวลาสนเข็มร้อยด้ายไม่ต้องใส่แว่น ย ายทวดกลัว CV- 19 จึงมาฉีดวัคซี นป้องกัน พร้อมกับเชิญชวนให้คนไทยทุกคนมาฉีดวัคซี นกันจะได้ปลอดภั ย

 

คลิป …………….