เช็คสิทธิ “เงินอุดหนุนบุตร” เดือนมิถุนายน

โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด โอนเงินเข้าบัญชีผู้ปกครองผู้มีสิทธิ์ ประจำเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท

วันที่ 10 มิถุนายน 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงการเงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด หรือ เงินอุดหนุนบุตร โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน

ประกาศ โอนเงิน ประจำรอบเดือนมิถุนายน 2564 จำนวน 600 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ธนาคารจะโอนเงินเข้าบัญชีให้กับผู้มีสิทธิ์ วันที่ 10 มิถุนายน 2564

ตรวจสอบบัญชีธนาคารที่ใช้รับเงินอุดหนุนฯ เนื่องด้วย ทางกรมกิจการเด็กและเยาวชน จะทราบผลการจ่ายเงิน อีก 14 วัน หลังจากมีการจ่ายเงินไปแล้ว

 

ผู้มีสิทธิ์รับเงิน
ผู้มีสิทธิ์รับเงินอุดหนุน (รายเดิม)
ผู้มีสิทธิ์รายใหม่ ที่ผ่านการพิจารณา โดยมีข้อมูลสมบูรณ์ในระบบฐานข้อมูลของโครงการเงินอุดหนุนฯ ภายใน 25 มกราคม 2564

การจ่ายเงิน

จ่ายตรงงวด และจ่ายตกเบิก จำนวน 600 บาท ต่อเดือน
จ่ายย้อนหลังให้ตามสิทธิ์
หากมีข้อมูลสอบถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ปฎิบัติการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด

 

โดยโทรที่เบอร์ติดต่อโดยตรง 02-651-6534, 02-651-6920, 02-651-6902 หรือ 02-255-5250 ต่อ 121, 122, 123, 147, 152

ทั้งนี้สามารถติดต่อได้ในวันและเวลาราชการเท่านั้น