ปลัดขิ ก ยักษ์ กลางถนน ซ่อนเลขเด็ด

ดร าม่ าบังเกิดปลัดขิ กอันใหญ่บนถนน ไม่โดนจับ แต่ของเล่นผู้ใหญ่กลับผิ ดก ฎหม าย

หลังจากที่ภาพดังกล่าวถูกเผ ยแพ ร่ไปก็มีกระแสวิพา กษ์วิจา รณ์มากมายถึงความเหมาะสมในการสร้างปลัดขิ กดังกล่าว

หลา  ยคนมองว่าทำไมปลัดขิ กอันใหญ่ที่ตั้งอยู่บนถนน เสี่ย งเกิดอุบัติเห ตุ และที่สำคัญคือ

ขวางถนนจนกินเลนไป 1 เลน เหตุใดตำร วจถึงไม่มาจั บ และไม่เห็นมีสำนักพุ ทธเข้ามาดูแลควบคุ ม แต่กับของเล่นผู้ใหญ่นั้นกลับเป็นสินค้ าที่ผิ ดกฎหม าย

นายชำนาญ ระบุว่า เป็นความเชื่อ ประเพ ณีของชาวบ้านทำกันมาแต่โบราณ เพราะชาวบ้านมีอาชีพทำนากันเป็นหลัก มีผืนนาหลายหมื่นไร่ที่ต้นข้าวยืนรอฝนที่ขา ดทิ้งช่วงไป จึงนำดินเหนียวมาปั้นเป็นปลัดขิ กเพื่อขอฝน

แต่ไม่ได้ทำกันทุกปี ปีไหนที่ฝนมีน้อย หรือไม่ตกตามฤดูกาลก็จะทำ

เนื่องจากเคยมีอุบัติเห ตุจากคนที่ไม่รู้ทางขับรถเข้ามาตกลงไปในคลองบริเวณนี้มาแล้ว จึงอยากขอวอนให้หยุดดราม่ าทางโซเชีย ล เพราะเป็นความเชื่ อส่วนบุคคล

ซึ่งในออนไล น์มีทั้งคนที่คิดดีและคิดในเชิงล บ และเมื่อก่อนชาวบ้านก็เคยปั้ นกันมาแบบนี้ แต่ไม่มีโซเชีย ลจึงไม่มีปัญหาอะไร

เลขที่สลักตรงปลัดขิ กคืออะไร ใบ้หว ย ?

นายวิชัย เผยว่าเป็นเพียงเลขขนาดความสูงและความกว้าง (ฐานกว้าง 1.75 เมตรสูง 1.93 เมตร) ของปลัดขิ กเท่านั้น ไม่ได้ใบ้หว ยแต่อย่างใด

เรื่องนี้เป็นความเชื่อของชาวบ้านในพื้นที่ ที่เชื่อว่าหากปั้นรูปแล้ว นำธูปมาจุด 16 ดอก ทำพิธีขอ ก็จะทำให้ฝนตกในพื้นที่