ผอ.กองส ลาก ปลื้มใจ แผงขายลอตเตอ รี่ ให้ความร่วมมือ ขายไม่เกิน 80

ที่ผ่านมาผอ.กองส ลากได้มีนโยบายกวดขันผู้ที่ขายลอตเตอ รี่

ที่มีราคาเกิน 80 บาทโดยการสุ่มลงพื้นที่ตรวจสอบทั่วกรุงเทพฯแต่ยังไม่พบร้าน

ไหนเลยสักร้านที่ขายเกินราคาจึงมั่นใจได้ว่าลอตเตอ รี่ที่ออกจากกองสลา กไม่มีร้านไหนที่ขายเกิน

80 บาทจริงๆ ทั้งนี้ที่ผ่านมาประชาชนส่วนใหญ่ร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากว่าลอตเตอ รี่

ที่วางแผงขายอยู่ตามร้านทั่วไปขายใบละ 120 บ้างใบละ 100 บ้างทางด้านกองสลากเอง

ก็ไม่เคยนิ่งนอนใจออกตรวจอยู่เป็นประจำและก็ทำการส่งตรวจอยู่เรื่อยๆ

ซึ่งผลที่ผ่านมาหลังจากออกการออก ตรวจก็ไม่เคยพบลอตเตอ รี่ขายเกิน 80 บาท

เลยทำให้ทางกองสลา กสบายใจและมั่นใจว่าประชาชนยังซื้อลอตเตอ รี่ในราคานี้ได้

อีกส่วนรางวัลนำจับใครที่แจ้งเบาะแ สเกี่ยวกับการขายล็อตเตอ รี่ที่เกินจริงอย่างเช่นจะได้

รางวัลแจ้งเบาะแ ส 1,000 บาทถ้าเป็นเจ้าหน้าที่ที่นำจับ และดำเนินค ดีจะได้รางวัลใน

การดำเนินค ดี 2,000 บาทในส่วนของตรงนี้ยังพบว่ามีส่วนน้อยมากที่ขายเกินราคาจึง

ทำให้ประชาชนมั่นใจได้เลยว่าจะไม่มีลอตเตอ รี่ขายแพงเกินจริงอย่างแน่นอนสำหรับ
งวดที่จะออกนี้ก็ให้ประชาชนสมหวังดังความตั้งใจได้รางวัลที่ 1 กันทุกคนนะครับ