ขนส่งประกาศ เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว

เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน    ได้โพสต์ข้อความระบุว่า ขนส่งประกาศ เปิดให้ทำใบขับขี่ได้แล้ว เริ่ม 21 มิถุนายน นี้

โดยจะเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงาน สามารถเข้าไปจองคิวตามวันและเวลาที่นัดหมายได้เลย

 

1. จองคิวทำคิวขับคิวใหม่/อบรมที่สำนักงาน ที่เปิดคิวระหว่าง 16 เมษายน – 18 มิถุนายน 2564 ให้จองได้ก่อน ผ่านแอปฯ DLT Smart Queue ตั้งแต่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ติ

2.ได้จองคิวคิวตั้งแต่ 21 มิถุนายน 2564 เริ่มต้น ให้เข้ารับบริการอเลาะวันและเล…

 

3. สำหรับสุภาพบุรุษที่ออลจองคิวเริ่มต้นเข้าจองได้ตั้งแต่ 1 2564 ท้าทายที่ขับเค…