เข้าปั๊มเลย!! พรุ่งนี้!! ปรับขึ้นต่อเนื่อง ราคาน้ำมันทุกชนิด

พฤหัส 24 มิ.ย.

เบนซินขึ้น 50 ส.ต. / E85ขึ้น 30 ส.ต. / ดีเซลขึ้น 20 ส.ต.

 

24 มิถุนายน 2564 บมจ.ปตท.น้ำมันและการค้าปลีก (OR) ในกลุ่ม บมจ.ปตท. (PTT) ประกาศปรับขึ้นราคาน้ำมันทุกชนิดทั้งกลุ่มเบนซินและดีเซล โดยน้ำมันในกลุ่มดีเซลปรับขึ้น 20 สตางค์/ลิตร

และน้ำมันในกลุ่มเบนซินปรับขึ้น 50 สตางค์/ลิตร ยกเว้น E85 ปรับขึ้น 30 สตางค์/ลิตร มีผลวันที่ 24 มิถุนายน 2564 ตั้งแต่เวลา 05.00 น. เป็นต้นไป

ราคาน้ำมันวันนี้ (24 มิ.ย.)

ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 28.75 บาท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 28.48 บาท

ขณะที่ราคาดีเซลวันนี้ ดีเซลพื้นฐาน B10 มีราคา ณ จุดจำหน่ายที่ 25.79 บาท ดีเซล B7 ราคา 28.79 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7) อยู่ที่ 33.56 บาท

ส่วนราคาน้ำมันวันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 8:18 น. ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 28.75 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 28.48 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.24 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.44 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 28.79 บาท
• ดีเซล B10 ลิตรละ 25.79 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 25.54 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 33.56 บาท

หมายเหตุ: ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.