ลุ้นเพิ่มวงเงิน “คนละครึ่ง” จาก 3,000 เป็น 6,000.

น.ส.กุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.)

 

 

ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง กล่าวถึงการลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการของภาครั ฐ อาทิ โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้ ที่เปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 มิ.ย. จนถึง ณ เวลา 09.00 น. ของวันที่ 25 มิ.ย.

 

 

มียอดผู้ลงทะเบียนเพียง 3 แสนกว่าสิทธิ เหลืออีกกว่า 3.6 ล้านสิทธิ์ จากจำนวนเป้าหมาย 4 ล้านสิทธิ

 

 

ขณะที่โครงการคนละครึ่ง ได้เปิดให้ลงทะเบียนมาตั้งแต่วันที่ 14 มิ.ย.เป็นต้นมา จนถึง ณ เวลา 17.00 น. มียอดลงทะเบียนแล้วกว่า 28 ล้านสิทธิ คงเหลืออีก 2.6 ล้านสิทธิ จะครบจำนวน 31 ล้านสิทธิ

โดยกระทรวงการคลังจะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนครบจำนวนทั้ง 2 โครงการ

 

 

อย่างไรก็ตาม หากมีคนมาลงทะเบียนโครงการ ยิ่งใช้ยิ่งได้ และคนละครึ่งเฟส 3 ไม่ครบตามเป้าห มาย คลังต้องโอนเงินส่วนเกินที่ได้เสนอของบประมาณไว้กลับเข้าไปในวงเงินของพ ระรา ชกำหนด (พ.ร.ก.)

 

 

เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท เพื่อให้รั ฐบาลนำไปใช้ในโครงการอื่นๆ ตามวัตถุประสงค์ภายใต้ พ.ร.ก.เงินกู้ 1 ล้านล้านบาท ได้ต่อไป

 

 

ส่วนขอเสนอการเพิ่มวงเงินคนละครึ่งจากรายละ 3,000 บาท เป็น 6,000 บาท ขณะนี้ยังอยู่ในการพิจารณา ซึ่งจะแจ้งให้ทราบความคืบหน้าต่อไป