ซื้อเรือดำน้ำเพิ่มอีก 2 ลำ งบ 2.2 หมื่นล้าน

ความคืบหน้ากรณีกองทัพเรือ ซื้อเรือดำน้ำ พลเรือเอก ชาติชาย ศรีวรขาน ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุม หน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ

 

โดยมีผู้บังคับบัญชาระดับสูงของกองทัพเรือ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองทัพเรือ ร่วมประชุม ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Tele Conference : VTC)

 

ทั้งนี้ พลเรือเอก เชษฐา ใจเปี่ยม โฆษกกองทัพเรือ เปิดเผยว่า ผู้บัญชาการทหารเรือ ได้ ขอให้ทุกหน่วยร่วมขยายผลการสร้างการรับรู้สนับสนุน ในโครงการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือ ที่กำลังดำเนินการอยู่ เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ ที่ถูกต้อง

 

าการจัดหาเรือดำน้ำของกองทัพเรือนั้น เป็นการทำเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ มิใช่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัวของผู้หนึ่งผู้ใด

อย่างไรก็ตาม เน้นย้ำว่า อย่าให้การทำหน้าที่ของพวกเรา ต้องกลายเป็นจำเลยอีกต่อไป โดยงบประมาณการจัดซื้อเรือดำน้ำ ลำ 2-3 ของ ทร 2.2 หมื่นล้าน อยู่ใน พรบ. งบประมาณ 2565

 

 

ที่อยู่ในขั้นคณะกรรมาธิการงบประมาณ  ที่ โดยผู้บัญชาการเหล่าทัพจะไปชี้แจงด้วยตนเอง

ที่มา wanni.info