คนละครึ่งโอนแล้ว เงินเข้าแอพเป๋าตัง 1500

สำหรับ โครงการคนละครึ่ง เฟส3 เยียวย าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายจอง CV-19 โดยเปิดให้ลงทะเบียนสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้รับสิทธิ์ และผู้ที่เคยได้รับสิทธิ์

คนละครึ่งทั้งเฟส1,เฟส2 ก่อนหน้านี้ ซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิในโครงการ จะมี SMS หรือข้อความแจ้งให้ทราบ ตามเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ลงทะเบียนไว้ ทั้งนี้ โครงการนี้ จะเริ่มให้ใช้จ่าย ในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้

 

ดังนั้น ทางธนาคารกรุงไทย แจ้งว่า โครงการคนละครึ่งระยะที่ 3 ที่จะเริ่มเปิดใช้สิทธิวันแรกในวันที่ 1 กรกฎาคมนี้ ผู้ได้รับสิทธิต้องยืนยันตัวตนก่อนใช้สิทธิ โดยผู้ได้รับสิทธิรายใหม่ ต้องยืนยันตัวตนทุกคน

 

ส่วนผู้ได้รับสิทธิรายเดิม เฉพาะผู้ที่ยัง ไม่เคย ยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน (Dipchip) ที่สาขาธนาคารกรุงไทย หรือ ตู้ ATM สีเทา ของธนาคารกรุงไทย ต้องนำบัตรประชาชนไปยืนยันตัวตนที่สาขาธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ หรือ ตู้ ATM ของธนาคารกรุงไทย

เพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูล ตรวจสอบว่าเป็นตัวท่านจริง ป้องกันการแอบอ้างสวมสิทธิ

ล่าสุดเช้าวันที่ 1 กรกฎาคม 64 เมื่อเข้าเช็กแอพเป๋าตัง ของโครงการคนละครึ่ง เฟส3 จะพบว่ามีการโอนเงินเข้าให้แล้ว 1,500 บาท เพื่อให้ผู้ที่ได้รับสิทธิ์ เริ่มใช้งานได้แล้ว