เห็นด้วยหรือไม่ ต่ออายุโครงการเราชนะอีก

เรียกได้ว่าเดือดร้อนกันแทบทุกอาชีพจากสถานการณ์ CV เสียงเรียกร้องจากประชาช นวอนให้มีการเยียวยาเพิ่มเติม

โครงการ เราชนะ โดยในเพจ รัชดา ธนาดิเรก – รองโฆษกรัฐบาล รายงาน กระทร วงการคลัง แจ้งโครงการ เราชนะ

สิ้นสุดลงแล้วเมื่อ 30 มิถุนายน 2564 ที่ผ่านมา สร้างเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 2.73 แสนล้านบาท

ซึ่งโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพให้แก่ประชาชน

โดยสนับสนุนวงเงินแก่ผู้ได้รับสิทธิ จำนวน 33.2 ล้านคน

คนละไม่เกิน 9,000 บาท นำไปใช้จ่ายสำหรับการอุปโภคบริโภคและค่าใช้จ่ายการเดินทาง

ก่อให้เกิดการหมุนเวียนขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจไทย

อย่างไรก็ตาม มีผู้ที่เข้ามาแสดงความเห็น เรียกร้องให้มีการขยายโครงการ ต่อสิทธิให้กับผู้ที่เข้าร่วมโครงการ เราชนะ

เนื่องจากสถานการณ์การ ยังไม่คลี่คลาย จึงอยากให้พิจารณาช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วย