เช็คราคา ดีเซล-แก๊สโซฮอล์ ล่าสุด

ราคาน้ำมัน ประจำวันนี้ (4 ก.ค.)

ตามข้อมูลจากบางจาก แก๊สโซลฮอล์ 95 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 29.45 บาท ส่วนแก๊สโซลฮอล์ 91 จำหน่ายที่ราคาลิตรละ 29.18 บาท

ขณะที่ราคาน้ำมันดีเซลล่าสุด จำหน่ายที่ราคา 26.29 บาท ดีเซล B7 ราคา 29.29 บาท และดีเซลพรีเมียม (Hi Premium Diesel S B7)

อยู่ที่ 34.06 บาท ส่วนราคาน้ำมันพรุ่งนี้ ยังไม่มีประกาศเปลี่ยนแปลง ตามข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 7:45 น. ที่ผ่านมา

สรุปราคาน้ำมันวันนี้

เบนซิน-แก๊สโซฮอล์

• แก๊สโซฮอล์ 95 ลิตรละ 29.45 บาท
• แก๊สโซฮอล์ 91 ลิตรละ 29.18 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E20 ลิตรละ 27.94 บาท
• แก๊สโซฮอล์ E85 ลิตรละ 22.79 บาท

ดีเซล

• ดีเซล B7 ลิตรละ 29.29 บาท

• ดีเซล B10 ลิตรละ 26.29 บาท
• ดีเซล B20 ลิตรละ 26.04 บาท
• ดีเซลพรีเมี่ยม ลิตรละ 34.06 บาท

หมายเหตุ: ราคาอ้างอิงจาก บมจ.บางจาก ควรตรวจสอบราคา ณ สถานีเติมน้ำมันอีกครั้ง ราคาข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงท้องที่ กทม. ราคาพรุ่งนี้จะมีผลตั้งแต่เวลา 05.00 น.