รัฐบาล​น่าจะมีคำสั่งออกมาให้ ทุกธนาคารระงับหนี้ กับ ลูกหนี้จนถึงสิ้นปี

หลังจากที่สภาวะ cv-19 กำลังระบาดหนัก ทำให้ประชาชนได้เกิดความลำบากแม้กระทั่งผู้ประกอบกิจการต่างๆลูกจ้างพนักงานก็ได้ปิดตัวหรือหยุดทำงานลง

จึงทำให้เกิดการมีหนี้สินไม่ว่าจะเป็นนอกระบบหรือในระบบหรือเป็นนิสิตจากค่างวดรถให้มีการตกค้างหรือไม่มีเงินจ่ายชำระหนี้สินต่างๆ

จะได้มีประชาชนบางส่วนมีข้อเรียกร้องให้ทางรัฐบาลหรือกระทรวงการคลังได้พิจารณาโครงการเกี่ยวกับการพักหนี้ไปจนถึงสิ้นปี 64 ที่จะถึงนี้

ด้วยการพักหนี้จะแบ่งเป็น 3 กลุ่มด้วยกันคือ
กลุ่มที่ 1 กลุ่มผู้ที่ประสบปัญหาหนี้สินจากต่างธนาคารออมสินส่วนบุคคลต่างๆ

กลุ่มที่ 2 กลุ่มที่มีหนี้สินนอกระบบหรือ เคยยืมหนี้สินจากผักนอกระบบทำให้ดอกเบี้ยแพงและไม่มีเงินจ่ายในช่วงตกงานหรือการปิดกิจการหรืออาชีพที่ทำอยู่

กลุ่มที่ 3 เป็นกลุ่มที่มีหนี้สินเกี่ยวกับค่างวดรถยนต์ต่างๆ พี่คงค่างวดไว้โดยไม่มีเงินชำระจะมีการไกล่เกลี่ยและพิจารณา

ซึ่งหากกระทรวงการคลังได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนก็จะเป็นการดีที่จะทำให้ประชาชนได้มีเวลาที่จะหาเงินมาชำระใช้หนี้ต่างๆได้ หากประชาชนท่านไหน

หรือทุกคนคิดว่าอยากให้ทางโครงการออกมาช่วยเหลือประชาชนจะสั่งสิ้นปีก็ขอความเห็นทุกคนด้วย เนื่องจากในสภาวะแบบนี้ก็ขอให้ทุกคนสู้ๆ