กรุงไทย ให้ยืมผ่านแอปถุงเงิ น 50,000

เป็นอีกสินเชื่ อธนาค ารดีๆ จากธนาค าร กรุงไทย ที่ตอนนี้เล็งเห็นความลำบ ากประชาชนในตอนนี้ จึงได้ออกมาตรการช่วยเหลือโดยออก

สินเชื่ อใหม่ จากทางธนาค ารกรุงไทย มาแนะนำกัน สำหรับ บริการสินเชื่ อที่ชื่อว่า “สินเ ชื่อสิบหมื่น” ที่มีวงเงิ นกู้ให้กู้ยืมสูงสุดถึง 500,000 บ าท

อนุมัติใน 5 นาที ผ่อนเริ่มต้นวันละ 10 บ า ท เพียงแค่เป็นเจ้าของกิจการหรือผู้ที่เปิดใช้แอป “ถุงเงิ น”

สินเชื่ อสิบหมุน บริการสินเชื่ อใหม่ จากทาง ธนา ารกรุงไทย

ที่เพิ่งอัพเดทข้อมูลจากหน้าเว็บของธนาค าร โดยเป็นสินเชื่ อที่เปิดโอกาศให้

เจ้าของกิจการ หรือ ผู้เปิดใช้บริการแอปถุงเ งิน ไม่น้อยกว่า 6 เดือน

และมีธุรก ร รมผ่านแอปขั้นต่ำเดือนละ 10,000 บ าท สามารถกู้ยืมเงิ นกับทางธนาค ารกรุงไทยได้ วงเงิ นสูงสุดที่ 500,000 บ าท

สินเ ชื่อกรุงไทย สินเชื่ อสิบหมื่น เป็นบริการกู้ยืมเ งิน ที่สามารถสมัครได้ง่าย โดยที่ไม่จำเป็นต้องใช้เอกสาร และยังไม่ต้องมีหลักประกัน

หรือคนค้ำประกัน สินเชื่ อสิบหมื่น สามารถ ทำสัญญา และตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

ร ายละเอียดสินเชื่ อ

วงเงิ นกู้ยืม

-กู้ยืมเงิ น สูงสุด 500,000 บ าท

จุดเด่นสินเชื่ อ

-สมัครง่ายไม่ต้องใช้เอกสาร

-ทำสัญญา และตั้งวงเงิ นพร้อมใช้ทันทีผ่าน Krungthai NEXT

-กู้ง่าย ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน

-ผ่อนชำระเริ่มต้นเดือนละ 500 บ าท * ขึ้นอยู่กับวงเงิ นกู้ และจำนวนเดือนที่ลู กค้ าเลือกผ่อน

คุณสมบัติผู้กู้

-เป็นเจ้าของกิจการร้ านค้ า ที่ทำธุรกร ร มผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเ งิน” และเป็นลู กค้ า ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของธนาค าร

-เปิดใช้งานแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ไม่น้อยกว่า 6 เดือน จนถึงปัจจุบัน

และมีการทำธุรกร รมครั้งล่าสุด ภายใน 30 วันย้อนหลัง นับจากวันที่ยื่นขอสินเชื่ อ

-มีธุรกร รมผ่านแอปพลิเคชัน “ถุงเงิ น” ขั้นต่ำ เดือนละ 10,000 บ าท

-ต้องได้รับการเชิญชวนให้สมัครสินเชื่ อผ่าน Krungthai NEXT, แอปฯ ถุงเ งิน หรือ Krungthai Connext เท่านั้น

-ไม่มีประวัติเสียหายด้านการเ งิน ไม่มีหนี้สินล้นพ้นตัว