ดารา นักแสดง ร่วมใจบริจาคสิ่งของ ให้โรงพย าบาลสนาม

เหล่านักแสดงจากละคร เวราอาฆาต

นำทีมโดย “เคลลี่ ธนพัฒน์”, “แคทรียา อิงชลิช” และเพื่อนๆ ศิลปินนักแสดง

ได้พากันส่งของใช้จำเป็นมาบริจาคให้กับผู้ป่ว ยที่ติ ดโ ควิ ด-19 สมทบโรงพย าบาลสน าม เอราวัณ 2 โดยใช้พื้นที่สน ามกีฬาอารีน่า หนองจอก เป็นโรงพย าบาลสน าม ท่ามกลางการดูแลรักษ าความปลอ ดภัย และทำตามกฎระเบี ยบที่ทางรั ฐให้ทำอย่างเคร่งครัด

โดยทางหนุ่ม “เคลลี่” ตัวแทนนักแสดงได้กล่าวถึงความรู้สึกครั้งนี้ว่า “ได้ข่าวว่าทางโรงพย าบาลกำลังทำโรงพย าบาลสน ามให้กับผู้ป่ วยโ ควิ ด ซึ่งเห็นว่าทางโรงพย าบาลยังต้องการของยังชีพ เลยได้ชวนทีมงานผู้กำกับและเพื่อนนักแสดงซื้ อของบริจา คให้กับผู้ป่ วย

เหตุผลที่มาที่นี่คือส่วนตัวรู้จักกับน้องพย าบาลที่นี่ ซึ่งเป็นเพื่อนกับจอย ดาวกระจาย พอดีเราได้คุยกันเรื่องโ ควิ ดว่าตอนนี้จะมีเปิดโรงพย าบาลสน าม เตรียม รับโ ควิ ดระลอก 3

ผมเลยบอกว่ามีอะไรให้ผมช่วย มีขาดอะไรหรือเปล่า น้องเค้าก็บอกว่ามีข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่ยังขาด ผมกับพี่แซ้งค์ แคท และจอย และยังมีเพื่อนๆ พี่ๆ ทีมงานนักแสดงเลยจัดมาให้ อย่างที่เห็นวันนี้ แล้ววันนี้ผมและทุกคนก็ตั้งใจมาเพื่อเป็นสะพานบุ ญบอกต่อให้กับคนอื่นทั่วไปที่อยากจะบริจา คแบบผมก็ทำได้ครับ เพราะเท่าที่ทราบมาก็ยังมีโรงพย าบาลสน ามอีกหลายที่ ที่ไม่ใช่เฉพาะที่นี่ยังขาดแค ลนครับ

โดยสิ่งของที่พวกเรามาบริจ าคในวันนี้ คร่าวๆ ก็จะมีกระดาษทิชชู่ ย าสีฟัน แชมพู เจลแอ ลกอฮ อล์ ที่ตร วจวั ดไ ข้ ถังอเนกประสงค์ ทั้งหมด 700 ชุด ผมและทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้กับบุคลาก รทางการแ พทย์ ทุกคนเหนื่  อยมาก ขาดทั้ง แรงขาดทั้งสิ่งของ รวมถึงผู้ป่ วยหลายคนอาจไม่มีกำลังใจ บางคนก็ตกงานขาดรา ยได้ ก็อยากช่วยเหลือเท่าที่ทำได้”