บุกป่าฝ่าดง เข็นรถนำ ชายชรา ส่งมือหมอ

เฟซบุ๊ก กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand

เผ ยแ พร่ภาพการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่กู้ชีพโรงพยาบาลสุรินทร์ ที่บุกป่า ฝ่าดงออกช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉินและทำหน้าที่ยังสุดความสามารถ เพราะชีวิตของผู้ป่วยนั้นมีค่า

โดยในภาพเป็นเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาล 2 คนกำลังเข็นชายสูงอายุที่กำลังนอนป่วยอยู่บนรถเข็น เจ้าหน้าที่ผู้หญิงถือขวดน้ำเกลือ ฝ่าหนทางลักษณะเป็นพื้นดินแห้ง ในพื้นที่ทุรกันดาน

แชร์สนั่น!!! กู้ชีพรพ.สุรินทร์ บุกป่าฝ่าดงเข็นรถนำ ชายชราส่งมือหมอ ทุกชีวิตมีค่า

 

แชร์สนั่น!!! กู้ชีพรพ.สุรินทร์ บุกป่าฝ่าดงเข็นรถนำ ชายชราส่งมือหมอ ทุกชีวิตมีค่า

แชร์สนั่น!!! กู้ชีพรพ.สุรินทร์ บุกป่าฝ่าดงเข็นรถนำ ชายชราส่งมือหมอ ทุกชีวิตมีค่า

Cr.กลุ่มคนอาสา กู้ชีพ กู้ภัย Thailand

ทั้งนี้ จะเห็นได้ว่า ในภาพนั้นเจ้าหน้าที่จากโรงพย าบาลกำลังเข้าไปช่วยเหลื อชายสูงอายุซึ่งอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและเส้นทางสัญจรลำบาก แม้หนทางจะมีอุปสรรค แต่ก็ไม่อาจขวางกั้นสำนึกรักในจร รย าบรร ณวิชาชี พได้ นำรถเข็นสามล้อเข้ารับผู้ป่ วยแทนรถพย าบาล ขณะที่อีกคนหนึ่งก็ถือถุงน้ำเกลือและช่วยดูแลความปลอดภัยของชายสูงอายุคนดังกล่าว

อย่างไรก็ดี ภาพดังกล่าวถือเป็นภาพที่ตื้นตันหัวใจ น่าชื่นชม ขอยกย่องหัวใจอันยิ่งใหญ่ของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างยิ่ง โดยชาวเน็ตที่ได้เห็นต่างเข้ามาขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุก ๆ ท่านที่ทำด้วยใจ แม้ลำบากเพียงใดไม่เคยท้อ เปรียบเสมือนว่าคนป่ วยทุกรายคือญาติ เห็นแค่ภาพก็รู้เลยว่าเสียสละมาก หวังเพื่อจะให้คนป่ วยปลอดภัย และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่อีกด้วย