อั้ม อธิชาติ มอบถุงยังชี พ และ สมุนไพร ช่วย ปชช.

ภายหลังจากที่มีเสียงลือเสียงเล่ าอ้างว่ามีคุณสมบัติเด่นดีจนกลายเป็นที่นิยมอย่างมาก สำหรับสมุนไพรที่ยังคงเป็นที่ต้องการสำหรับผู้ป่ว ย โดยเฉพาะฟ้าทลายโจ ร และกระชายที่มีส่วนช่วยเสริมภูมิต้านทานให้กับร่างกาย ทั้งยังสามารถลดการอั ก เสบ และไ ข้ จึงเป็นทางเลือกในการใช้กับผู้ป่ ว ย cv-19 ที่มีอาการน้อย ในบางรพ.สนาม

ทั้งนี้ นักแสดงหนุ่ม อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์ ผู้ก่อตั้งและกรรมการ บริษัท ฝ่ายการตลาด พาว มิราเคิล ได้ออกมาโพสต์ข้อความบริจาคถุงยังชี พสมุนไพร ฟ้าทลายโจ ร พลูคาว และกระชาย จำนวน 500 เช็ต สำหรับผู้ที่ต้องการสมุนไพรในการรักษา พร้อมทั้งประกาศ หน่วยงานไหนต้องการแจ้งมาได้เลยซึ่งถุงยังชีพสมุนไพรดังกล่ าวก็ได้ถูกแจกจ่ายในรพ.สนาม ในพื้นที่กรุงเทพอีกด้วย

โดย อั้ม ได้โพสต์คลิปวิดีโอ เผยว่า ในสมุนไพรยังชีพชุดนี้อย่างที่บอกกันปลายมีฟ้าทลายโจ ร พูลคาว และกระชาย ซึ่งต้องบอกว่าขอจำกัดจำนวนไว้ก่อน 500 ชุด โดยเฉพาะการแจก อย ากจะให้ผู้ป่ว ยที่มีอาการก่อนเป็นอย่ างแรก เพราะว่าฟ้าทะล ายโจรต้องสำหรับคนที่มีอาการแล้วทาน ในระยะเวลาที่จำกัดจริงๆ และ 500 เซ็ต ก็ได้แจกจ่ายไปยังจุด เสี่ยงต่างๆหลายในกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นรพ.สนาม รวมถึงที่ได้เขียนบอกในไอจี และเฟซบุ๊ก

สมุนไพร

สมุ นไพร

สมุ นไพร

อั้ม อธิชาติ ชุมนานนท์

ขอบคุณ อั้ม อธิชาติ