นายกฯ สั่ง! ปรับปรุงมาตรการ “คนละครึ่ง”-“ยิ่งใช้ยิ่งได้”

นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

เปิดเผยว่า พล.เอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม

เสนอให้ที่ประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวันนี้ไปพิจารณาปรับปรุงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่าย ทั้งโครงการ”คนละครึ่ง” และ โครงการ “ยิ่งใช้ยิ่งได้” รวมทั้งการนำโครงการ”ช็อปดีมีคืน” กลับมาใช้ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน รวมทั้งเร่งให้เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจตามเป้าหมายของโครงการ

นายกรัฐมนตรี ยังแจ้งกับที่ประชุม ศบศ.ว่าอยากเห็นการจัดตั้งศูนย์รับเรื่องและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับมาตรการของรัฐ เพื่อช่วยเหลือประชาชน ทั้งการลงทะเบียนออนไลน์เพื่อร่วมโครงการ ชี้แจงข้อสงสัย รับข้อร้องเรียนต่าง ๆ เกี่ยวกับมาตรการช่วยเหลือ ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้าใจในมาตรการรัฐในระดับพื้นที่ด้วย

พร้อมขอให้ ศบศ.นำผลการหารือกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและภาคเอกชนในการประชุม 40 ซีอีโอพลัส เพื่อขับเคลื่อนในการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 ร่วมฟื้นฟูประเทศร่วมกับภาคเอกชน

ขณะเดียวกัน ได้มีการพิจารณามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเร่งส่งเสริมโมเดลเศรษฐกิจใหม่ๆ เช่น การดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทย ผู้มีกำลังซื้อสูง ผู้เชี่ยวชาญ ผู้สูงอายุ เพื่อสนับสนุนกำลังซื้อภายในประเทศอีกทางหนึ่ง