รวมมาตรการ พักชำระหนี้ สินเชื่อรถยนต์ รถจักรยานยนต์

หลายธนาคารต่างพร้อมใจกันขานรับนโยบายของกระทรวงการคลังและธนาคารแห่งประเทศไทย ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อช่วยเหลือแบ่งเบาภาระ สำหรับประชาชนในช่วงวิก ฤติCV-19ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้จากสถานการณ์ในปัจจุบัน ธนาคารและบริษัทลีสซิ่ง จึงได้ออกมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ เพื่อหวังช่วยลดภาระของลูกค้า โดยทีมข่าวได้ รวมมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ไว้ดังนี้

ธนาคารทิสโก้

สินเชื่อเงินกู้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

-ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้า เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะยาว หรือ

-หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถรับความช่วยเหลือโดย

-คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ

-พักชำระค่างวด โดยธนาคารจะพิจารณาจากศักยภาพของลูกค้า (ในระหว่างพักชำระยังคงมีดอกเบี้ยเกิดขึ้น โดยคิดดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยเดิมในสัญญา)

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

-ปรับลดค่างวด ขยายระยะเวลาผ่อนชำระให้สอดคล้องกับความสามารถของลูกค้าเพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้ในระยะยาว หรือ

-หากลูกค้าได้รับผลกระทบจนไม่สามารถชำระหนี้ได้ สามารถได้รับความช่วยเหลือโดย

-คืนรถ หากราคาขายรถต่ำกว่าภาระหนี้ ธนาคารจะพิจารณาปรับลดภาระหนี้ส่วนที่เหลือตามความเหมาะสม หรือ หรือ

-พักชำระค่างวด ในระหว่างพักชำระจะคำนวณดอกเบี้ยจากฐานของค่างวดที่ถูกเลื่อนออกไปทั้งหมด โดยใช้อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา ซึ่งการพักชำระค่างวดจะทำให้ค่างวดทั้งหมดถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด โดยจำนวนงวดที่เลื่อนเท่ากับระยะเวลาที่พักชำระหนี้

ตัวอย่าง ค่างวด ๆ ละ 20,000 บาท เหลือค่างวดอีกจำนวน 30 งวด อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงตามสัญญา 5% ต่อปี หากพักชำระหนี้ 2 เดือน ค่างวดที่เหลือทั้ง 30 งวดจะถูกเลื่อนออกไปทุก ๆ งวด งวดละ 2 เดือนจะทำให้เกิดดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีกเป็นจำนวน = 20,000 x 30 x 5% x 2 / 12 = 5,000 บาท

ธนาคารทีเอ็มบีธนชาต

สินเชื่อรถยนต์ ทีทีบีไดรฟ์ รถยนต์ใหม่ รถยนต์ใช้แล้ว และรถแลกเงิน โดยธนาคารจะพิจารณาตามความเหมาะสมกับลูกค้าแต่ละราย ประกอบด้วย

-พักชำระค่างวด

-ลดค่างวด

-ขยายระยะเวลาผ่อนชำระ หรือมาตรการอื่นๆ ที่เหมาะสม

สินเชื่อเล่มแลกเงิน (รถแลกเงิน แบบลดต้นลดดอก)

-พักชำระค่างวด

-อัตราดอกเบี้ยสูงสุดไม่เกิน 22% และลดค่างวดผ่อนชำระต่อเดือนสูงสุด 30% ระยะเวลาไม่เกิน 6 เดือน

โดยลูกค้าสามารถลงทะเบียนได้ระหว่างวันที่ 19 กรกฎาคม-15 สิงหาคม 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ธนาคาร

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย

ลูกค้าสินเชื่อรถยนต์ของ บริษัท ซีไอเอ็มบี ไทย ออโต้ www.cimbthaiauto.com/covid19

ลูกค้าสินเชื่อรถจักรยานยนต์ของ บริษัท เวิล์ดลีส https://www.worldlease.co.th/ReliefProgramPhase3.html

ผู้เช่าซื้อสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซด์ www.cimbthaiauto.com เท่านั้น