ประชาชนเข้าแถวรับบริจาคไข่ไก่สด ปลากระป๋องและเจลล้างมือ

ท่ามกลางสถานการณ์ของโ ควิ ด-19 ที่กำลังแ พร่ร ะบา ดอย่างหนัก โดยในประเทศไทยได้ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิ น รวมถึงเค อร์ฟิว และมา ตรการต่างๆ รณรงค์ใส่หน้ากากอนามัย, ล้างมือครั้งละ 20 วินาที, เว้นระยะห่างทางสังคม, บางบริษัททำงานจากที่บ้าน ในขณะที่บางแห่งก็ให้หยุดทำงานโดยไม่รับเงินเดือนนั้น ทำให้ประชาชนหาเช้ากินค่ำบางคนต้องขาดรายได้

น้ำใจคนไทย! แจกไข่ไก่สด-ปลากระป๋อง-เจล ย่านรามอินทรา ประชาชนแห่ต่อคิวรับของ

แต่ในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ยังมีเรื่องราวดีๆ ในสังคมไทยให้ได้ชื่นใจกัน โดยมีผู้ใจบุญนำไข่ไก่สด ปลากระป๋อง และเจลล้างมือ มาแจกจ่า ยที่บริเวณซอยรามอินทรา 5 เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร โดยมีประชาชนมาเข้าแถวรับของบริจาคด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย