นายกฯโรตารี่แม่สอด มอบ อาหาร สำเร็จรูป-เครื่องดื่ม ช่วยประชาชน

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2564

นายวิชัย เตรยาวรรณ “เฮียหยี่” นายกสโมสรโรตารี่แม่สอด  เมืองฉอด นักธุรกิจรายใหญ่ ใน อ.แม่สอด จ.ตาก

พร้อมภรรยา นางขวัญเรือน เตรยาวรรณ “เจ๊ขวัญ” ผู้จัดการไร่เตรยาวรรณ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ร่วมกับนายจิรวัฒน์ มงคลจุฑาเศษรฐ “สจ.ชัย” สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด(ส.อบจ.)ตาก เขต 1 อ.แม่สอด ได้มอบ อาหารสำเร็จรูป หมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำดื่มสะอาด กาแฟ ฯลฯ ของใช้จำเป็น เช่น เจลแอลกอฮอล์ หน้ากา กอนามั ย

ให้กับท่านเจ้าคุณพระสุนทรสมาจาร วัดดอนมูล บ้านค้างภิบาล อ.แม่สอด และที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอแม่สอด เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมสงฆ์ ในการทำบุญ ดูแลพระ และสามเณร วัดดอนมูล อ.แม่สอด จ.ตาก ในช่วงสถานการณ์การแ พร่ร ะบา ดของเชื้ อไ วรั ส โควิ ด-19. และในช่วงการเข้าสู่เทศกาลทางศาสนาจำพรรษา ของพระ

นอกจากนี้นางขวัญเรือน เตรยาวรรณ “เจ๊ขวัญ” ผู้จัดการไร่เตรยาวรรณ ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก ยังได้มอบอาหารสำเร็จรูป หมี่สำเร็จรูป เครื่องดื่ม น้ำดื่มสะอาด กาแฟ ฯลฯ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 6. ต.ช่องแคบ อ.พบพระ จ.ตาก เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ ให้กับผู้ใหญ่บ้าน-ผู้ช่วย ผญบ.- ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) ในการจัดชุด ตั้งด่านตรวจ ในช่วงสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้ อไ วรั ส โ ควิ ด- 19. โดยก่อนหน้านี้ ได้มีการมอบให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

คือองค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ช่องแคบ อ.พบพระ มาแล้ว โดยในส่วนของพื้นที่ตำบลช่องแคบ อ.พบพระ นั้น ทางนายวิชัย เตรยาวรรณ “เฮียหยี่” นายกสโมสรโรตารี่แม่สอด=เมืองฉอด พร้อมภรรยา นางขวัญเรือน เตรยาวรรณ “เจ๊ขวัญ” ผู้จัดการไร่เตรยาวรรณ และครอบครัวมีการบริจาคมอบสิ่งของกว่า 100,000 บาท ในตำบลช่องแคบ