10 ช่องทางลงทะเบียน พักชำระหนี้ ทุกธนาคาร

จากการที่ภาครั ฐได้ยกระดับมาตรการป้องกันควบคุมโร คในพื้นที่ที่มีความเสี่ ยงสูงสุดในหลายจังหวัด เพื่อควบคุมสถานการณ์การแ พร่ร ะบา ดของโ ควิ ด 19 โดยจำกัดการเคลื่อนย้ายและการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ส่งผลให้มีผู้ได้รับผลกระทบในวงกว้าง โดยเฉพาะกับกลุ่มธุรกิจและลูกห นี้ที่มีฐานะการเงินเปราะบางมาตั้งแต่การร ะบา ดของโ ควิ ด 19 ระลอกก่อน และได้ออกมาตรการช่วยเหลือเพื่อเยียวย าด้านรายได้อย่างเร่งด่วนให้กับผู้ได้รับผลกระทบ

ซึ่งเป็นการช่วยเหลือที่ตรงจุด โดยเฉพาะนายจ้าง ที่ต้องปิดกิจการตามมาตรการของรั ฐบาล โดยจะเริ่มตั้งแต่งวดการชำระห นี้เดือนกรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป และเมื่อหมดระยะเวลาพักชำระห นี้ สถาบันการเงินจะไม่เรียกเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยที่ค้างอยู่ในทันที เพื่อไม่ให้เป็นภาระของลูกห นี้

 

หลายคนอาจจะยังสงสัยว่าหนี้สินที่เรามีอยู่ สามารถเข้าร่วมมาตรการได้หรือไม่  ดังนั้น  จึงรวบรวมรายละเอียดมาฝาก

 

 

1. ธนาคารไทยพาณิชย์

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ ไทยพาณิชย์ ลงทะเบียนที่นี่

 

– Application SCB Easy (เฉพาะลูกค้าบุคคล)

– ระบบอัตโนมัติ SCB Call Center โทร. 02-777-7777

– ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ที่ดูแลลูกค้า

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2564

 

 

 

2. ธนาคารกรุงไทย

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ กรุงไทย ลงทะเบียนที่นี่

 

– ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

ตรวจสอบสิทธิที่นี่ เยียวยาประกันสังคม ม.33 www.sso.go.th รับสูงสุด 10,000 บาท
เช็กที่นี่!มาตรการสินเชื่อ-พักหนี้แบงก์ บรรเทาผลกระทบโควิด-19 ระลอก 3
เช็กเลยที่นี่ รับเงินเยียวยา ประกันสังคม ผ่านช่องทางไหน?
– หน่วยงานที่ดูแลสินเชื่อของลูกค้า

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2564

 

 

 

3. ธนาคารกสิกรไทย

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ กสิกรไทย ลงทะเบียนที่นี่

 

– ลูกค้า SME : ติดต่อผู้ดูแลความสัมพันธ์ลูกค้า หรือ K-BIZ Contact Center 02-888- 8822

– ลูกค้ารายย่อย : ติดต่อ K-Contact Center 02-888-8888 หรือไลน์ @Kbank Live

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 31 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

4. ธนาคารกรุงเทพ

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ กรุงเทพ ลงทะเบียนที่นี่

 

– เว็บไซต์ www.bangkokbank.com

– Mobile Banking ธนาคารกรุงเทพ

– สำนักธุรกิจและสาขาธนาคารทั่วประเทศ

– บัวหลวงโฟน โทร 1333 หรือ 02-645-5555

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 15 สิงหาคม 2554

 

 

 

 

 

5. ธนาคารทหารไทยธนชาต หรือทีเอ็มบีธนชาต หรือ TTB

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนชาติ ทีเอ็มบี ลงทะเบียนที่นี่

 

– เว็บไซต์ www.ttbbank.com/tang-luk

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 64

 

 

 

6. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธ.กรุงศรี ลงทะเบียนที่นี่

 

– Application UChoose

– ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครติด : ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตกรุงศรีอยุธยา โทร.02-646-3555, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน โทร.02-627-8111

ศูนย์บริการสมาชิกบัตรกรุง ศรีเฟิร์สช้อยส์ โทร.02-345-6789, ศูนย์บริการสมาชิกบัตรเครดิตเทสโก้ โลตัส วีช่า โทร.1712

– เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 18 สิงหาคม 2564

 

 

 

7. ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชำระหนี้ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ ลงทะเบียนที่นี่

 

– ลูกค้ารายย่อย

– ลูกค้าสินเชื่อธุรกิจ SME : ติดต่อเจ้าหน้าที่ที่ดูแลบัญชีของลูกค้า

– LH Bank Call Center

– เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2564

 

 

 

8. ธนาคารอาคารสงเคราะห์

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธอส.

 

– Application GHB ALL

– GHB Buddy Line Application

– เว็บไซต์ www.ghb.co.th

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 19 กรกฎาคมถึง 29 สิงหาคม 2564

 

 

 

9. ธนาคารออมสิน

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ธนาคารออมสิน

 

– Application MYMO

– ธนาคารออมสินทุกสาขา

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม – สิงหาคม 2564

 

 

 

10. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

ช่องทางลงทะเบียนพักชําระหนี้ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.)

 

– Line Official BAAC Family

– www.baac.or.th

– Call center 02-555-0555

– เปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้ – 31 ธันวาคม 2564

 

 

ขอบคุณข้อมูล : ธนาคาร , สภาหอการค้าไทย