คณะสงฆ์อยุธยา รวมใจจัดตั้งโรงทานแจกข้าวกล่อง

วัดศาลาปูนวรวิหาร อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลปูน พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ พร้อมคณะสงฆ์และญาติโยม ร่วมใจ จัดโครงการจัดตั้งโรงทานช่วยเหลือผู้ประสบความทุกข์ยากลำบาก

ในสถานการณ์โ รคระบา ด โควิ ด-19 ตามพระดำริของ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก เพื่อช่วยกันยาลำบาก ต้านภัยโควิด-19 แจก ฟรีข้างกล่องฟรี ให้กับหน่วยงานราชการและประชาชนทั่วไป

พระครูอนุกูลศาสนกิจ เจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดศาลปูน กล่าวว่า เนื่องจากช่วงนี้มีสถานการณ์ โร คโ ควิ ด-19  ร ะบา ด ทำให้พี่น้องประชาชน เดือ ดร้อนบางคนตกงาน ขาดรายได้ ทำมาหากินลำบาก ทางวัดจึงได้จัดตั้งโรงทานขึ้นเพื่อบรรเทาความทุกข์แก่ญาติโยม ตามโครงการพระราชดำริ เจ้าพระคุณสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปรินายก จึงได้จัดเตรียมข้าวกล่อง ไว้แ จกให้กับพี่น้องประชาชน เวลา 15.00 น. จนถึงเวลา 18.00 น.

โดยเน้นย้ำ ถึงความปลอดภัย จึงมีการตั้งจุดคัดกรอง ก่อนรับข้าวกล่อง ยืนระยะห่างกัน 2 เมตร มีจุดคัดกรอง จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขของทางเทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา มาวัดอุณหภูมิร่างกาย และฉีดพ่นแ อลกอฮอ ล์ ล้างมือก่อนที่จะเข้ารับ และต้องใส่แมสหรือหน้ากากนามัย ป้องกันทุกครั้ง เพื่อความปลอดภัย

ด้าน พระครูเกษมจันทวิมล หรือพระอาจารย์แดง เจ้าอาวาสวัดป้อมรามัญ ขอให้กำลังกับพี่น้องประชาชนทุกๆคน ในยา มเกิดเหตุการณ์วิกฤตนี้ ว่าโลก ของเรามีขึ้นมีลง เป็นไปทั่วโลก เราต้องมีขันติและอดทน ตอนนี้เหมือนเราอยู่กร รม อยู่ติดเกาะ หรือติดถ้ำ เราทุกคนต้องมีสติใช้ชีวิตทนกันอีกสักพัก เดี๋ยวก็จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดี ถ้าเราทุกคนช่วยกัน ชีวิตต้องมีอุปสรรคจะทำให้ชีวิตเราแข็งแกร่ง ชีวิตเราต้องต่อสู้ต้อไป ด้วยความเป็นห่วงญาติโยมพี่น้องประชาชนทุกคน