โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

โตโน่ ภาคิน และ ณิชา ณัฏฐณิชา พร้อมด้วยแฟนคลับ ร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งและสิ่งของจำเป็น เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด แคมป์คนงานย่านพัฒนาการ มากกว่า 300 ชีวิต

และ มีความตั้งใจที่จะให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในพื้นที่ต่างๆที่ยังได้รับความเดือดร้อน

โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด


โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด


โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด

โตโน่-ณิชา บริจาคสิ่งของจำเป็น ช่วยเหลือผู้เดือดร้อนจากโควิด