ขั้นตอนลงทะเบียนพักหนี้ 6 เดือน ธนาคารออมสิน ผ่านแอปฯ MyMo

วันที่ 5 สิงหาคม 2564

ธนาคารออมสิน

ออกมาตรการพักชำระหนี้ลูกค้าสินเชื่อรายย่อยที่มีวงเงินกู้ไม่เกิน 200,000 บาท โดยให้พักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยสูงสุด 6 งวด เริ่มตั้งแต่งวดเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2564 โดยมีลูกค้าประมาณ 750,000 ราย ที่มีสิทธิเข้าร่วมมาตรการ

รวบรวมขั้นตอนการลงทะเบียนร่วมมาตรการพักชำระหนี้ของธนาคารออมสิน รวมถึงขั้นตอนการสมัครใช้งานแอปพลิเคชั่น MyMo เป็นแอปที่ช่วยอำนวยความสะดวกลูกค้าที่ต้องการลงทะเบียนพักหนี้ได้โดยไม่ต้องเดินทางไปที่สาขาธนาคาร ดังนี้

สมัครใช้งานแอปฯ MyMo

ดาวน์โหลดแอป MyMo ได้ทั้งระบบ App Store, Google Play และ AppGallery
ค้นหาแอป “MyMo”
กดติดตั้งแอป MyMo

ลงทะเบียนใช้แอป MyMo

กดยอมรับเงื่อนไข
เลือกบัตรเดบิต
กรอกหมายเลขบัตรเดบิต

กรอก Pin บัตรเดบิต
กรอก OTP เพื่อยืนยัน
ตั้งรหัสเข้าใช้งาน

ลงทะเบียนพักชำระหนี้ผ่าน แอป MyMo
เมื่อสมัครใช้งานแอป MyMo เสร็จสิ้น ให้รอรับ SMS แจ้งการเปิดสิทธิที่แอปฯ
เมื่อได้รับ SMS แล้ว กดรับสิทธิที่แอป MyMo

เข้าสู่แอป MyMo กดเลือกแถบ “ปรับแผนการชำระหนี้” หรือเลือก “เมนูอื่น ๆ”
เลือก “ปรับแผนการชำระหนี้”

เลือกบัญชีที่ต้องการปรับแผนการชำระหนี้
กดเลื่อนดูแผนอื่น ๆ จากนั้นกด “เลือกแผนนี้” บนแผนที่ต้องการ
กดลูกศรเลื่อนกลับ

เลือกเหตุผลจากการได้รับผลกระทบทางตรงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จากนั้นกดเครื่องหมายถูกหน้าช่องข้อความ “ข้าพเจ้าขอให้คำรับรองต่อธนาคารฯ” จากนั้นกด “ถัดไป”

กด “รายละเอียด” เพื่อดูรายละเอียดเงินงวด จากนั้นกด “ยืนยันเลือกแผนนี้”
รายละเอียดเงินงวดของแผนที่เลือก กดลูกศรย้อนกลับ (ซ้ายมือบน)
เลื่อนอ่านข้อตกลง แล้วกดติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าช่องข้อความ “ยอมรับ”

ระบุรหัสเพื่อยืนยันการเข้ามาตรการผ่อนปรนชำระหนี้ จากนั้นกด “ถัดไป”
กด “ถัดไป” เพื่อขอรับ OTP
กรอกรหัส OTP ภายในเวลาที่กำหนด จากนั้นกด “ถัดไป”

 

 

ตรวจสอบแผนการชำระหนี้และขอรับสัญญา
แจ้งสถานะ “ส่งคำร้องเข้ามาตรการสำเร็จ” กด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” เพื่ออ่าน “สัญญามาตรการผ่อนปรน” จากนั้นกด “เสร็จสิ้น”
กด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล์” เพื่อขอรับ E-contract ทาง E-mail
กด “ยืนยัน” เพื่อขอรับสัญญาทาง E-mail

การตรวจสอบแผนการชำระหนี้และอ่านสัญญาครั้งต่อไป
เข้าสู่แอป MyMo เลือก “เมนูอื่น ๆ”
เลือกเมนู “แผนการชำระหนี้”

เลือกบัญชีที่เลือกปรับแผนแล้ว
สามารถกด “อ่านสัญญามาตรการผ่อนปรน” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ
สามารถกด “ขอรับสัญญาผ่านอีเมล์” ได้บ่อยครั้งตามที่ต้องการ