รถไม่มีทะเบีย น วัยรุ่นถูกรวบ ด่ าตำรวจ

โล กออ นไลน์ แ ชร์คลิ ปเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มรายหนึ่งพูดกับตำรวจ สภ.ขุขันธ์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ด้วยถ้ อยคำ หยา บ คา ย ด่ าพ่อแม่ตำรวจ และท้ าทายให้ถอดเครื่องแบบชุดมา ต่อ ย กับตนเอง หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจยึ ดร ถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย ไม่มีแผ่นป้ายทะเบีย นพร้อมนำผู้ขับขี่มาสอบสวน

ต่อมาตำรวจพาชายคนนี้เข้าห้องขั งเพื่อสงบส ติอา ร มณ์ ปรากฎว่าเจ้าตัวยังไม่มีอาการสำนึ กผิด ยังพูดจา  ดูถูกและด่ าทอ ตำรวจอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายตำรว จ โทรศัพท์ไปหาครูของชายวัยรุ่นคนนี้ เพื่อขอให้มาช่วยไก ล่เก ลี่ย

 

เบื้องต้นตำรว จแจ้ง 3 ข้อห ากับผู้ก่อเห ตุ คือ ดูหมิ่ นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ไม่ยอมเปิดเผยชื่อที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามกฎหม าย และไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงาน โดยคุ มตัวส่งฟ้อ ง ศา ล สั่งจำคุ ก 2 ปี ปรับ 2,500 บาท โท ษ จำคุ  ก รอลง อาญ า 1 ปี ตัดสินเมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา

โล กออนไ ลน์แ ชร์คลิ ปเหตุการณ์ที่เด็กหนุ่มรายหนึ่งพูดกับตำรวจ สภ.ขุขันธ์ ต.กันทรารมย์ อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษด้วยถ้อยคำ หย าบคา ย ด่ าพ่ อแ ม่ตำรวจ และท้าทายให้ถอดเครื่องแบบชุดมา ต่อ ย กับตนเอง หลังจากที่ตำรวจเข้าตรวจยึ ดรถมอเตอร์ไซค์ต้องสงสัย ไม่มีแผ่นป้ายทะเบีย นพร้อมนำผู้ขับขี่มาสอบสวน

ต่อมาตำรวจพาชายคนนี้เข้าห้องขั งเพื่อสงบสติอาร มณ์ ปรากฎว่าเจ้าตัวยังไม่มีอาการสำนึ ก ผิ ด ยังพูดจาดูถูกและด่ าทอตำรวจอย่างต่อเนื่อง จนสุดท้ายตำรวจอีกคน โทรศัพท์ไปหาครูของชายวัยรุ่นคนนี้ เพื่อขอให้มาช่วยไกล่เก ลี่ย

เบื้องต้นตำรวจแจ้ง 3 ข้อห ากับผู้ก่ อเหตุ คือ ดูหมิ่ นเจ้าพนักงานซึ่งกระทำการตามหน้าที่ ไม่ยอมเปิดเผยชื่อที่อยู่เพื่อปฏิบัติตามก ฎหม าย และไม่แสดงบัตรประจำตัวประชาชนต่อเจ้าพนักงาน โดยคุ มตัวส่งฟ้อ ง ศา ลสั่ งจำคุ ก 2 ปี ปรับ 2,500 บาท โท ษจำคุ ก รอลงอ า ญ า 1 ปี ตัดสิ นเมื่อวันที่ 11 ส.ค.ที่ผ่านมา

ชมคลิ ป