ถุงกำลังใจ จากเงินเดือน บิ๊กตู่

วันที่ 21 ส.ค.2564

นายอนุชา บูรพชัยศรี  โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

กล่าวถึงความคืบหน้าการส่งมอบ “ถุงกำลังใจ” จากเงินเดือนของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม และครม.ให้แก่กลุ่มเปราะบาง เด็ก ผู้สูงอายุ คนพิการ คนเร่ร่อน คนไร้บ้าน กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง และผู้ด้อยโอกาส ผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่ได้รับผลกระทบโดยตรงจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19)

ทั้งนี้ถุงกำลังใจ บรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นแก่การดำรงชีวิต อาทิ ข้าวสาร อาหารแห้ง แอลกอฮอล์เจล หน้ากากอนามัย และสมุนไพรฟ้าทะลายโจร ได้แจกในพื้นที่กทม.50 เขต ตั้งแต่วันที่ 4 – 19 ส.ค. จำนวน 5,000 ราย โดยมีตัวแทนลงแจกจ่ายใน 26 เขต จำนวน 2,800 ราย และส่งผ่านบริษัทไปรษณีย์ไทยไ ปยัง 24 เขต จำนวน 2,200 ราย

 

รวมถึงจะแจกจ่ายเพิ่มเติมอีก 1,800 ราย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายทั้งหมดประมาณ 6,800 ราย ซึ่งจะดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และจะพิจารณาดำเนินการช่วยเหลือด้านอื่นต่อไป

“การช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี ที่มีความห่วงใยและต้องการส่งกำลังใจให้แก่ประชาชนกลุ่มเปราะบางในช่วงเวลาวิกฤตขณะนี้” นายอนุชา ฯ กล่าว