บุกรวบ 23 วัยรุ่น ตั้งวงดื่มสุร า กันสนุกสนาน ไร้คนสวมแมสก์

วันที่ 22 ส.ค.64

นายวิสูตร ชัชวาลวงศ์ ปลัดจังหวัดนครราชสีมา รายงานผลการปฏิบัติภารกิจการป้องปรามการฝ่าฝืน พ.ร.บ โร คติดต่อ พ.ศ 2558 ให้นายกอบชัย บุญอรณะ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้สั่งการให้ตรวจสอบการรวมกลุ่มดื่ มสุร าและส่งเสียงดั งเดือดร้อ นรำคา ญในหมู่บ้านจัดสรรเทคโนวิลเลจ ซอย 30 กันยา เขตเทศบาลนคร (ทน.) นครราชสีมา

 

ทั้งนี้นายณรงชนนฐ์ ดีปู่ ปลัดอาวุโส ได้นำกำลังกองร้อยอาสารักษ าดินแดนจังหวัดนครราชสีมาที่ 1 (ร้อย อส.จ.นม.1) และประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมือง นครราชสีมา เดินทางไปตรวจสอบสถานที่ดังกล่าว ตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสจากพลเมืองดีเมื่อช่วงกลางดึกที่ผ่านมา พบบ้านพักอาศัย 2 ชั้น บริเวณด้านหน้าดัดแปลงตกแต่งเป็นร้าน 16 Bar Café

พบกลุ่มบุคคลชาย-หญิง ช่วงอายุ 20-35 ปี จำนวน 23 คน กำลังนั่งดื่ มสุร ากันโดยไม่ได้สวมหน้ากากอนามัยและรักษ าระยะห่างทางสังคมแต่อย่างใด ซึ่งเป็นพ ฤติการณ์เสี่ย งต่อการแ พร่ร ะบา ดของโร คติดเชื้ อโ ควิ ด 19 สอบถามชายที่มีอายุมากที่สุดในกลุ่ม อ้างเป็นอาจารย์สังกัดมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง ส่วนผู้ที่นั่งดื่ มสุร าเป็นลูกศิษย์ได้นัดมาพบปะมาพูดคุยและเพิ่งดื่ มสุร าด้วยกันเป็นครั้งแรก กำลังเจ้าหน้าที่แจ้งพ ฤติการณ์กระทำผิดกฎหม ายให้ทราบและเป็นการนั่งดื่ มสุร าติดต่อกัน 4 วัน

จากนั้นได้ทำการจับกุมและแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมกันฝ่าฝืนคำสั่งจังหวัดนครราชสีมา ที่ 7368/2564 เรื่องมาตรการ ในการเฝ้าระวัง ฯ ห้ามมิให้มีการมั่ วสุมในลักษณะที่มีความเสี่ย งต่อการแ พร่โร ค เช่น การตั้งวงสังสรรค์ ดื่ มสุร า ประกอบมาตรา 34(6) แห่ง พ.ร.บ.โ รคติดต่อ พ.ศ.2558 พร้อมทั้งนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมือง นครราชสีมาเพื่อ ดำเนินค ดีตามกฎหมา ยต่อไป ส่วนการตรวจสา รเส พติ ดในร่างกายไม่พบแต่อย่างใด