พยาบาลสาวเสียชีวิ ต หลังติดโควิ ด แม้ฉี ด “ซิโนแวค” ครบ 2 เข็ม

วานนี้ (23 ส.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี โพสต์ภาพ เจ้าหน้าที่เคลื่อนโลงศ พขึ้นสู่เมรุ โดยเป็นร่างของพยาบาลสาวที่เสี ยชีวิ ตจากการติดเชื้ อโควิ ด-19 โดยระบุข้อความว่า

เป็นอีกหนึ่งเคสที่หดหู่ใจเหลือเกิน ไว้อาลัยแด่นักรบชุดขาว พวกเราทำให้ท่านได้แค่นี้จริงๆ

ถือว่าการตั้งแถว ทำความเคารพผู้วายชนม์ของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสยามนนทบุรี เป็นการไว้อาลัยและให้เกียรติสูงสุดตามธรรมเนียมปฎิบัติแบบสากล เพราะท่านคือด่านหน้า บุคลากรทางการแพทย์ของประชาชน ความดีของท่านจะอยู่ในความทรงจำ ของผู้ที่รับการช่วยเหลือจากท่านตลอดไป

R.I.P. ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวของท่านด้วยครับ ท่านเป็นพย าบาลแผนกวัดความดัน ของโรงพย าบาลแพทย์ปัญญา ทำงานมานานกว่า 30 ปี ติดเชื้ อโควิ ดเสียชีวิ ต ทั้งที่ฉี ดวัคซี น ชิโนแวค มาแล้ว 2 เข็ม กำลังอยู่ระหว่างรอเข็มที่ 3 แล้วพวกเราก็ต้องรอกันต่อไป วัคซี นที่ดีที่สุดคือการป้องกันตัวเอง ดูแลให้ตัวเองปลอดภัยสุดนะครับ

รายงานเพิ่มเติมว่า ผู้เสียชีวิตอายุ 59 ปี เป็นพย าบาลแผนกวัดความดัน ของโรงพย าบาลแพทย์ปัญญา มานานกว่า 30 ปี โดยฉีดวัคซีนชิโนแวคมาแล้ว 2 เข็ม กำลังอยู่ระหว่างรอเข็มที่ 3  แต่ก็มาติดเชื้ อโควิ ดเสียชีวิ ตเสียก่อน ซึ่งเสียชีวิ ตจากการติดเชื้ อโควิ ด พิธีเผ า ศ พเต็มไปด้วยโศกเศร้าของครอบครัวผู้เสี ยชีวิ ต ที่ยืนดูโรงศ พขณะเข็นเข้าเตาเผาด้วยความอาลัย และเจ้าหน้าที่ ที่ยืนทำความเคารพศ พ

 

ขอขอบคุณ

ภาพ :หน่วยกู้ภัยมูลนิธิสยามนนทบุรี