ประกาศจั บ

นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า วานนี้ (27 ส.ค.64 ) เจ้าหน้าที่ เรือ น จำได้ขออนุญ าตศา ลจังหวัดนครสวรรค์ย้ายตัว พ.ต.อ.ธิติสรรค์ อุทธนผล หรือ ผกก.โจ้ และพวกรวม 7 คน ไป ขั ง ไว้ที่เรือ นจำกลางพิษณุโล ก เพื่อความปลอดภัยของผู้ ต้ อ ง หา เนื่องจากเรือ นจำจังหวัดนครสวรรค์ มีพื้นที่คว บคุมเพียงแดนเดียว ขณะที่ เรือ น จำ กลางพิษณุโล กเป็นเรือ นจำประธานเขตมีความมั่นคงสูง มีพื้นที่คว บคุมหลายแดนสามารถคว บคุมผู้ ต้ อง ขั ง ค ดีสำคัญแยกต่างหาก จาก ผู้ ต้อ ง ขั ง กลุ่มอื่นๆ ได้

 

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยด้วยว่า เรื่องการคุ มขั งไม่มีอะไรน่าเป็นห่วง โดยทั้ง 7 คน จะได้รับการปฏิบัติเหมือนผู้ต้องขั งคนอื่น ส่วนทนายความสามารถขอเข้าเยี่ย มผ่านแอ ปพลิเคชันไล น์ได้ตลอด และหากมีการขอฝา กขั งในผัดต่อไป ก็จะใช้วิธีวิดีโดคอนเฟอร์เรนซ์จากเรือ นจำกลางพิษณุโล กไปศา ลจังหวัดนครสวรรค์

ผู้ ต้อ ง ห าทั้ง 7 คน เคยเป็นตำรวจ เพื่อความปลอดภัยของ ผู้ ต้อ งขั ง จึงต้องแยก ขั ง จากผู้ ต้อ งขั งค ดี อื่น เพราะเกรงจะไปเจอผู้ต้อง ขั ง ที่เคยถูกจั บกุม สำหรับการรับตัว ผู้ ต้ อ งขั งใหม่ เจ้าหน้าที่จะซักประวัติ ตรวจ ร่า ง ก า ย และตรว จหา เชื้ อ โ ค วิ ด-19 ก่อนแยกผู้ต้อง ขั ง ไปคว บคุม ในห้อง กั ก โร ค 21 วัน เพื่อยืนยันชัดเจนว่าไม่ ติ ด เชื้ อ จึงจะย้ายไปคว บคุ มภายใน แ ด น คุ ม ขั ง และผบ.เ รื อ น จำ จะเข้าไปพูดคุยอธิบายถึงระเบียบ และการใช้ชีวิตภายใน เรือ นจำ เพื่อไม่ให้ผู้ต้อง ขั ง เกิดอาการเครียด

ผู้

หรือมีปัญหาคิดมาก ซึ่งผู้ต้องขั งกลุ่มแรก 5 คน ที่เรือ นจำรับตัวมาก่อนหน้านี้ หลังได้รับฟังการอธิบายก็มีอาการผ่อนคลายดีขึ้น นอกจากนี้ เรือ นจำยังมีนักจิตวิทย าและนักสังคมสงเคราะห์ที่จะเข้าพูดคุยกับผู้ต้องขั งใหม่อยู่แล้ว อีกทั้งในห้องคว บคุมตัวจะมีวงจรปิดดู 24 ชม.

 

 

ขอบคุณ ช่อง 7