สรยุทธ แสดงความเสี ยใจ

วันที่ 29 ส.ค.2564

เพจเฟซบุ๊ก สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรร มกรข่า ว

ได้โพสต์ เรื่องการฉี ดวั คซี น ระบุ 3 ล้า นคน ได้เริ่มฉี ด เข็ ม 3 ปลาย กย.นี้ครับ  ร่วมแรงร่วมใจฝ่าโ ควิ ด น พ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมคว บคุ มโร ค เปิดเผยวันนี้ว่า กรณีวั คซี นโ ควิ ด-19 เข็มที่ 3 ของประชาชนทั่วไป ล่าสุด อนุกรรมการอำนวยการบริหา รจัดการให้วั คซี นโ ควิ ด-19 มีมติให้เริ่มทำการฉี ดในช่วงปลายเดือนกันยายน-ตุลาคม 2564 นี้ ส่วนจะเป็นวั คซี นชนิดใด ขึ้นอยู่กับสถานการณ์วั คซี นที่เรามีอยู่ในขณะนั้น ส่วนผู้ที่จะต้องฉี ดวั คซี นเข็มที่ 3 มีประมาณ 3 ล้า นคนทั่วประเทศ

โพสต์ดังกล่าว

โดยโพสต์นี้ ปรากฎว่าได้มีสมาชิกเฟ ซบุ๊ก ได้เข้ามาคอมเมนต์ ระบุด้วยว่า น้องชายผมเสี ยชีวิ ตหลังฉี ดวั คซี น A z ได้ 2 วันครับ แต่ผลผ่ าชั นสูตรหม อลงความเห็นว่าน้องผม หลอดเลือ ดแดงเลี้ยงหัวใ จผิ ดปกติ ซึ่งน้องผมไม่มีโร คประจำตัว ไม่กินเหล้ า ไม่สูบบุห รี่ และที่สำคัญ น้องผมกำลังจะทำเรื่องขอจ บและรอรับปริญญ าปีหน้าครับ

ชื่อผู้เสี ยชีวิ ต กาฟิวส์ อายุ 22 ปี ฉีดวั คซี น A z วันที่ 25 ส.ค.64 วันที่ 27 ส.ค.64 เวลาประมาณบ่าย 3 โมง แม่พบว่านอนเสี ยชีวิ ตอยู่ในห้องนอน น้องกำลังจะทำเรื่องขอเรียนจบปริญญ าตรี จากผลการชั นสูตรแ พทย์ลงความเห็นว่า หลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใ จผิ ดปกติ ซึ่งน้องเป็นคนแข็งแรง ออกกำลังกาย เหล้ าไม่ดื่ ม บุห รี่ไม่สู บ ทางญ าติเลยติดใจและสงสัยในสาเหตุการเสี ยชีวิ ตของน้องชายครับ

โพสต์ดังกล่าว

 

และในเวลาต่อมา ทางด้านเพจของ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรร มกรข่า ว ได้โพสต์ข้อความ ระบุว่า เสียใ จด้วยนะครับ

 

ขอแสดงความเสียใจด้วยครับ

ขอบคุณ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรร มกรข่า ว