ศบค. แจงเปิดกิจการ 1 ก.ย. นี้ ไม่ใช่การปลดล็อก

วันที่ 30 ส.ค.64 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์ โ ค วิ ด-1 9 (ศบค.) แถลงข่าวประจำวัน ว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ข้อกำหนดตามมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 32 เมื่อวันที่ 28 ส.ค.ที่ผ่านมา

รายละเอียดสำคัญขอทำความเข้าใจ คือ การแบ่งพื้นที่ ยังเป็น 3 พื้นที่ คือ พื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด (สีแดงเข้ม) 29 จังหวัด พื้นที่ควบคุมสูงสุด (สีแดง) 37 จังหวัด และพื้นที่ควบคุม (สีส้ม) 11 จังหวัด

หลายคนถามว่ายังติด เ ชื้ อ เป็นหมื่นรายทำไมรีบปลดล็อก ขอชี้แจงว่า ที่ประชุม “ไม่ได้ใช้คำนี้ว่าปลดล็อก” และไม่ได้ใช้คำว่าผ่อนคลาย เราใช้ว่าปรับมาตรการบนหลักการ Smart Control and Living with C O V I D 19 ซึ่งทั่วโลกก็ปรับมาตรการทางสังคมเพื่ออยู่ร่วมกับ โ ค วิ ด ทั้งสิ้น เป็นวิถีชีวิตใหม่ (นิวนอร์มัล) ต้องพยายามทำความคุ้นเคย ซึ่งเราจะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย.นี้ จึงต้องขอความร่วมมือดำเนินการตามมาตรการ

1. การจัดกิจกรรมมีการปรับตัวเลขให้คนพบปะได้มากขึ้น โดยพื้นที่แดงเข้มได้ 25 คน พื้นที่สีแดง 50 คน พื้นที่สีส้ม 100 คน

2. การเตรียมมาตรการภาครัฐ การจัดหา จัดสรรวัคซีน ย า เครื่องมือแพทย์ รพ.สนาม สถานพยาบาล ให้ประชาชนส่วนบุคคล องค์กร ผู้ประกอบการแต่ละประเภท รับทราบและแนะนำแนวปฏิบัติเพื่อป้องกันการติด เ ชื้ อ คือ ต้องปรับตัวเข้ากับภาวะ ติ ด เ ชื้ อ เหมือนที่เราใช้ชีวิตร่วมกับไข้ ห วั ด ใหญ่และ วั ณ โ ร ค

โดยเฉพาะมาตรการป้องกัน ติ ด เ ชื้ อ ครอบจักรวาล (Universal Prevention) ผู้ประกอบการ ผู้รับชอบองค์กรหน่วยงาน ตรวจสอบมาตรการความปลอดภัยโดยใช้ C O V I D Free Setting ลดความเสี่ย งต่อการแ พร่ โ ร ค ของสถานที่ กิจการ กิจกรรมที่ได้อนุญาตให้เปิดดำเนินการ เพื่อเตรียมบังคับใช้อนาคต มีการประเมินผลใน 1 เดือน โดย เดือนก.ย.เป็นเดือนการทดสอบระบบจากความคิดนี้

3. เคอร์ฟิว 21.00-04.00 น. ยืดออกไปอีก 14 วัน จนถึงวันที่ 14 ก.ย. สำหรับพื้นที่สีแดงเข้ม

4. คณะกรรมการโร คติดต่อ กทม./จังหวัด กำกับดูแลติดตามการดำเนินการของสถานที่ กิจการ กิจกรรมในพื้นที่สีแดงเข้มที่ได้ปรับตามมาตรการ ดังนี้

1) โรงเรียน อนุญาตใช้อาคารสถานที่สอบ สอน ฝึกอบรมได้ ต้องมีการปรึกษากันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงการอุดมศึกษา และ สธ.กำหนดขึ้น

2) ร้านอาหาร บริโภคในร้านได้ไม่เกิน 20.00 น. ห้ า ม ข า ย แ อ ล ก อ ฮ อ ล์ จำกัดจำนวนที่นั่ง ห้องแอร์ไม่เกิน 50% เปิดโล่ง 75% รวมถึงร้านอาหารในห้างส่วนนอกห้าง

3) สถานเสริมความงาม ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผมเปิดได้

4) สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ นวดแผนไทยเฉพาะนวด เ ท้ า 5) ตลาดนัด เปิดถึง 20.00 น.

6) ในห้างให้ทำเหมือนกัน เปิดตามเวลาปกติจนถึง 20.00 น. เว้นกิจการที่กำหนดเงื่อนไขหรือยังต้องปิดดำเนินการก่อน โดยที่เปิดได้ คือ สถานเสริมความงาม ร้านตัดผมเสริมสวย สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ น ว ด แผนไทยเฉพาะนวด เ ท้ า

โดยต้องเป็นการนัดหมายทั้งหมด ส่วนสถานบันกวดวิชา โรงหนัง สวนสนุก สวนน้ำ สระว่ายน้ำ สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส เครื่องเล่น ร้านเกม การจัดเลี้ยง หรือการจัดประชุม ยังให้ปิดดำเนินการ

7) สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬา สระน้ำ เปิดไม่เกิน 20.00 น. การซ้อมแข่งขันกีฬาไม่มีผู้ชม 8) การเดินทางข้ามจังหวัดออกนอกเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวดได้ จำกัดผู้โดยสารไม่เกิน 75% ของพื้นที่ มีการระบายอากาศด้วย

แต่ขอให้เดินทางเฉพาะมีเหตุจำเป็น ซึ่งในสายการบิน ทางสถาบันการบินพลเรือนจะมีมาตรการต่างๆ ออกมา ซึ่งจะมีข้อย่อยๆ ออกมาในแต่ละประเภทการเดินทาง ทั้งนี้ ศปค.ศบค.จะประเมินข้อกำหนด หากเห็นว่าควรปรับเปลี่ยนหรือขยา ยมาตรการในเรื่องใดให้ชัดเจน เหมาะสม ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สามารถเสนอ นายกฯ พิจารณาสั่งการได้

ปัจจัยความสำเร็จ รั ฐออกข้อกำหนด รอ สธ.ทำรายละเอียดมาตรการ ภาคเอกชน ทำโควิดฟรีเซตติ้ง โดย ก.ย.เป็นเดือนการทดสอบระบบ ซึ่งผู้ประกอบการ ร้านค้า สมาคมมาคุยก็พร้อมให้ความร่วมมืออย่างดี

ส่วนภาคประชาชนไปใช้บริการให้ตระหนักป้องกันตัวขั้นสูงสุด คิดเสมอว่าคนใกล้เรา ติ ด เ ชื้ อได้ จะเห็นภาพการทดสอบระบบใน ก.ย.นี้ 14 วัน จะมาทบทวนอีกรอบผลของการออกมาตรการ นพ.ทวีศิลป์กล่าว