ทัพเรือทุ่ มงบ 199 ล้าน เตรียมซื้อรถหุ้มเ กราะ 8 คัน

เมื่อวันที่ 25 ส.ค. 2564 ที่ผ่านมา เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจ้างและราคากลางกองทัพเรือ กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเ กราะล้อยาง (8X8) ชนิดลำเลียงพล จำนวน 2 คัน วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดส รร 99,900,000 บาท คันละ 49,950,000 บาท

ภาพประกอบ

โดยมีการอ้างแหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท พนัส แอสเซมบลีย์ จำกั ด

2.บริษัท ชัยเสรี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกั ด

3.บริษัท ปรีชาถาวรอุตสาหกร รม จำกั ด

 

และในวันที่ 27 ส.ค. 2564 กรมการขนส่งทหารเรือ ได้ออกประกาศการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการซื้อรถหุ้มเ กราะอเนกประสงค์แบบขับเคลื่อ น 4 ล้อ (4x 4) จำนวน 6 คัน วงเงินงบประมาณ 99,900,000 บาท คันละ 16,650,000 บาท โดยมีการอ้า งแ หล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 3 บริษัท ประกอบด้วย

1.บริษัท ชัยเส รี เม็ททอล แอนด์ รับเบอร์ จำกั ด

2.บริษัท นันทเทรด จำกั ด

3.ห้างหุ้นส่วนจำกั ด ส.สยามพาณิชย์

รถหุ้มเ กราะ

 

ภาพประกอบ