ป๋าแต๋น เข้ารับทราบข้อกล่าวหา

เมื่อเวลา 8.00 น. วันที่ 4 กันย ายน นายรัชพล ศิริสาคร ทนา ยความ ได้เดินทางมาที่บ้านนายไชย์พล วิภา หรือลุงพล เพื่อซักซ้อมคำให้การแก่นางสาวสมพร หลาบโพธิ์ หรือป้าแต๋น

กรณีที่ถูกพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรกกตูม ออกห มายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาว่าร่วมกระทำผิ ด กับผู้ต้องห า โดยร่วมกันกระทำการใดๆ แก่น้องชมพู่ หรือสภาพแวดล้อมในบริเวณที่พบก่อนการชันสูตรเสร็จสิ้น

ในประการที่น่าจะทำให้การชันสูตรหรือผลทางค ดีเปลี่ยนแปลงไปตามที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎห มายวิธีพิจารณาความอาญ ามาตรา 150

โดยการกระทำของบุคคลตั้งแต่สองคนขึ้นไป อันเป็นการกระทำความผิดตามประมวลกฎห มายอาญ าตามมาตรา 83 ขณะเดียวกันนายไชย์พลก็ได้เข้าทำการสักการะศา ลพระพรหมที่หน้าบ้าน เพื่อความเป็นสิริมงคล

ก่อนที่จะพานางสาวสมพรและทนา ยรัชพลเดินทางออกจากบ้านในเวลา 09.30 น.ไปยังสถานีตำรวจภูธรกกตูม โดยมีกลุ่มยูทูเบอร์ และผู้สื่อข่าวติดตามเดินทางไปทำข่าวเป็นจำนวนมาก

เมื่อมาถึงสถานีตำรวจภูธรกกตูม มี พ.ต.ท.ธนกาญจน์ พระสุมาตย์ สว.(สอบสวน) สภ.กกตูม มาเชิญตัวนางสาวสมพรเข้าไปรับทราบข้อกล่าวหาในห้องปฏิบั ติการ โดยมีทนา ยรัชพลและนายไชย์พลเข้าไปร่วมรับฟังการสอบสวนด้วย

 

นายรัชพลกล่าวว่า วันนี้มาทำหน้าที่แทนนายษิทธา เบี้ยบังเกิด หรือทนายตั้ม ซึ่งเป็นทนา ยความผู้ว่าค ดีเป็นการชั่วคราว เนื่อ งจากในวันนี้ทนา ยตั้มติดภารกิจ โดยจะให้นางสมพรให้ปากคำกับพนักงานสอบสวนไปตามความเป็นจริง และปฏิเสธข้อกล่าวหา

เนื่อ งจากนางสาวสมพรไม่ได้เคยเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับศ-พของเด็กหญิงอรวรรณ วงศ์ศรีชา หรือน้องชมพู่ ตามที่ถูกแจ้งข้อกล่า วหา ไม่ได้รู้สึกกังวลใดๆ เกี่ยวกับค ดี และถ้าจะต้องประกันตัวทางนางสาวสมพรก็ได้เตรียมหลักท รัพย์มาพร้อมด้วยแล้ว

ซึ่งคาดว่าไม่น่าจะใช้หลักท รัพย์เป็นจำนวนมากเนื่อ งจากข้อกล่าวหามีอัตราโท ษเพียงจ ำคุ กตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 2 ปี หรือ ปรับตั้งแต่ 10,000-40,000 บาท หรือทั้งจ ำทั้งปรั บ

อย่างไรก็ตาม ป๋าแต๋นเข้ารับทราบข้อกล่าวหา เปลี่ยนแปลงสภาพน้องชมพู่