สาวดวงเฮง ถูกหว ย 25 งวดติด

วันที่ 4 ก.ย. 2564 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากสถานการณ์การแ พร่ระบา ดของโควิ ด-19 วัดทรงเสวย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท วัดดังในการขอหว ยชื่อดัง “ไอ้ส้มฉุน” ต้องปิดไม่ให้มีการมาแ ก้บน

ซึ่งตอนนี้ มีการคลายล็อ กจึงมีผู้ศรั ทธาจากทั่วสารทิศ ทยอยกันมาแ ก้บนตลอดทั้งวัน

นางสายฝน ฤทธิ์เรืองเดช อายุ 46 ปี สาวดวงเฮงมาราธอน ที่เคยถูกรางวั ลมาแล้ว 25 งวดติด พร้อมชาวบ้านที่ถูกรางวั ลสลา กกินแบ่งรั ฐบาล รวมหลักแสน เดินทางมายังที่ลานไอ้ส้มฉุนยักษ์ เพื่อแก้บน โดยการเล่นมอญซ่อนผ้า ตามที่ได้บนกันไว้ ก่อนออกรางวัล งวด 1 ก.ย. 2564

จากนั้นก็ไม่พลา ดที่จะจุดประทั ด จำนวน 1 แสนนั ด เพื่อแ ก้บน ได้เลข 46, 570 ทำให้ คนที่มาก ราบไหว้ ต่างก็หยิบโทรศัพท์มาถ่ายรูปเก็บไว้ลุ้นในงวดถัดไป

นางสายฝน ฤทธิ์เรืองเดช เปิดเผยว่า งวดนี้ ถูกเล ขท้าย 2ตัว จำนวน 7 ใบ ถือเป็นงวดที่ 9 ติดต่อกัน หลังไม่ถูกรางวั ลไปงวดหนึ่ง แต่หลังจากนั้นก็ถูกมาตลอด

ซึ่งงวดนี้ได้นัดแนะกับชาวบ้านไว้แล้วว่า ถ้าใครถูกรางวั ลก็มาร่วมกันเล่นมอญซ่อนผ้าแ ก้บนถวา ยส้มฉุน ที่เมื่อตามคำบอกเล่า ส้มฉุนชอบการละเล่นนี้เป็นอย่างมาก