ปีนหนีศูนย์พักคอย

วันที่ 4 ก.ย.2564 ที่ศูนย์พักคอย เทศบา ลเมืองใหม่บางบัวทอง ถ.เลียบคองเจ็ก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี เพื่อตรว จสอบเหตุการณ์ผู้ป่ว ย 2 ราย ปีนรั้วหลบหนีจากศูนย์พักคอยดังกล่าว

โดยพบกับ นางจิรนันท์ จิรชัยเมธาพงษ์ เจ้าหน้าที่หัวหน้าฝ่ายบริการสาธารณสุ ขเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 3 ก.ย.ที่ผ่านมา เวลา 04.55 น. มีผู้ป่ว ย ที่มาเข้ารับการกั กตัวในศูนย์พักคอยแห่งนี้ ปีนรั้วหลบห นีออกจากศูนย์พักคอยไปจริง

นางจิรนันท์ กล่าวต่อว่า จากการตรวจสอบทราบชื่อผู้หลบหนีทั้งสองคนแล้ว โดยภายหลังจากทราบเรื่องว่ามีผู้ป่ว ย หลบหนีออกจากศูนย์พักคอย เจ้าหน้าที่ศูนย์พักคอยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอบางบัวทองรับทราบ และส่งกำลังเจ้าหน้าที่เร่งติดตามผู้ป่ว ย ทั้งสองรายที่หลบห นี

นางจิรนันท์ กล่าวอีกว่า สองผู้ป่ว ย ชายหญิงที่หลบหนีจากศูนย์พักคอยนั้น คาดว่าเป็นสามีภรรย ากัน เพราะพักอาศัยอยู่บ้านหลังเดียวกัน โดยทางศูนย์พักคอยเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองได้รับตัวผู้ป่ว ยทั้งสองเข้ามาดูแลเมื่อวันที่ 27 ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งทั้งสองคนเพิ่งจะกั กตัวได้ไม่ถึง 7 วัน ยังไม่ครบกำหนดเฝ้าดูอากา รที่กำหนดไว้วันที่ 7 ก.ย.นี้ แต่ผู้ป่ว ยทั้งสองคนกลับหลบหนีออกไปโดยไม่ทราบสาเหตุ

เราก็งงและไม่เข้าใจเหมือนกันว่า ผู้ป่ว ย ทั้งสองรายนี้จะหนีออกไปทำไม เพราะทางศูนย์พักคอยก็อำนวยความสะดวกสบายให้ทุกอย่าง การหนีออกไปแบบนี้จะเป็นการไปสร้างภาระให้กับสังคมอีก หากนำเชื้ อ ไปแ พร่กระจาย ติดบุคคลอื่น ๆ โดยไม่รู้ตัว นางจิรนันท์ กล่าว

 

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่                                                                                  ปกครองอำเภอบางบัวทองได้ลงพื้นที่ไปยังบ้านพักของผู้ป่ว ยทั้งสองรายที่หลบหนีจากการกั กตัวแล้ว แต่ยังไม่พบว่าผู้ป่ว ยทั้งสองรายเดินทางกลับมาที่บ้านพัก คาดว่าน่าจะหลบห นีไปยังที่อื่นซึ่งยิ่งเป็นการเพิ่มควา มเสี่ย งในการแ พร่กระจาย ไปสู่บุคคลและชุมชนเป็นอย่างมาก