บุกรวบนักดื่ม ฝ่าฝืนคำสั่ง

เมื่อเวลา 21.00 น. คืนที่ผ่านมา (4 กันยายน 2564) นายศิริพงษ์ นำภา ป้องกันจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยเจ้าพนักงานฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่, สมาชิก อส. กองร้อย อส.จ.ชม.ที่ 1 ร่วมกับตำรวจ สภ.ช้างเผือก จับกุมสถานประกอบการแห่งหนึ่ง เปิดเป็นร้านอาหาร ชั้นดาดฟ้า ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ โดยเปิดให้บริการและมีลูกค้าใช้บริการภายในร้านโดยเปิดให้ลูกค้าดื่มเครื่องดื่มภายในร้าน

ชุด ศปก.เชียงใหม่ ได้จับกุมผู้ประกอบการ 1 ราย โดยแ จ้งข้อกล่า วหา ฝ่ าฝื นคำสั่งคณะกรรมการโ รคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง ม าตรการควบคุมโ รคโควิด-19 แบบบูรณาการ เป็นร้านจำหน่า ยอาหารหรือเครื่องดื่ม โดยได้ยินยอมให้ลูกค้าบริเครื่องดื่มในร้านและพื้นที่ต่อเนื่อ ง

พร้อมกันนี้ได้จับกุมผู้ใช้บริการได้อีก 24 ราย โดยกล่าวหาว่า “ฝ่าฝื นคำสั่งคณะกรรมการโร คติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 127/2564 เรื่อง มาตรการควบคุ ม CV19 แบบบูรณาการ ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีในร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม และพื้นที่ต่อเนื่องตลอดเวลาที่เปิดให้บริการ เจ้าพนักงานชุดจั บกุมจึงได้ดำเนินการทำบันทึกจั บกุม และนำตัวผู้ต้องห าทั้ง 25 ราย ส่งพนักงานสอบสวน สภ.ช้างเผือก เพื่อดำเนินค ดีตามกฎหม ายต่อไป

เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมระบุร้านดังกล่าวเปิดเย้ ยกฎหม าย พบมีการจัดปาร์ตี้บ่อยครั้ง นักท่องเที่ยวบางรายโ พสต์รูปลงสื่ อสังค มอ อนไลน์หลายครั้ง ทำให้กลุ่มนักเที่ยวนัดกันมาจัดปาร์ตี้กันเป็นประจำจนเป็นที่รู้กันของกลุ่มนักเที่ยว ขณะเดียวกันนักเที่ยวบางกลุ่ม ดื่มหนัก หนักตะโกนประช ดเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมว่า เรารักลุงตู่ นอกจากนี้มีสาวสองเปิดเสื้อโช ว์ให้เจ้าหน้าที่ชุดจั บกุมดู เป็นการประช ดอีกด้วย

 

 

ขอบคุณ สนุกด อทคอม