สาวซื้อบ้านโครงการดัง

8 ก.ย. 2564
ผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Ning Pemika ได้โพสต์ข้อความพร้อมระบุถึงความเดือ ดร้อนหลังจากซื้อบ้าน จากโครงการบ้านดังแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ จ.ชลบุรี แต่ต้องเจอปัญห าน้ำท่วมหมู่บ้านทุกครั้งที่ฝนตกลงมา

ผู้โพสต์ระบุว่า ซื้อบ้านจากโครงการดังกล่าว ตั้งแต่ปี 2559 แต่น้ำท่ว มหมู่บ้านทุกครั้งที่ฝนตก ทุกคนในหมู่บ้านได้รับความเดือ ดร้อนมาก เวลาฝนตกต้องคอยมานั่งหวา ดระแว ง ย้า ยข้าวของทุกครั้ง รวมถึงสภา พตัวบ้านก็ทรุดโทร มเนื่อ งจากน้ำท่วม

ที่ผ่านมา ได้ร้องเรียนไปทางโครงการตั้งแต่ปีแรก ๆ ที่ย้า ยมา อยู่จนตอนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างจริงจัง ความช่วยเหลือล่าสุดโครงการช่วยเอาทรา ยมาให้ลูกบ้านกรอกทำกระสอบทรา ย ซึ่งไม่ได้ช่วยอะไรเลย

โดย 2 วันที่ผ่านมา ฝนตกทุกวันและภายในหมู่บ้านก็น้ำท่วมทุกวัน สมาชิกในหมู่บ้านร้องเรียนไปทางอื่นเหมือนกัน ทั้งกรมที่ดิน เทศบา ล แต่ทุกที่ยังไม่เข้ามาช่วยแก้ปัญห านี้จริงจังเสียที มีแต่ว่าจะช่วย ๆ เท่านั้น แล้วก็เงียบไป

ล่าสุดขณะนี้ น้ำท่วมขั งในหมู่บ้านมาแล้วครึ่งวัน ไม่ได้รับความช่วยเหลือจากใครเลย แจ้งหน่วยงานของเทศบา ลไปให้มาช่วยสูบน้ำ หรือบร รเทาทุ กข์ให้ชาวบ้าน ก็บอกว่าช่วยอะไรไม่ได้ จนปัญญ าจริง ๆ